facebook

Grote groep tandartsspecialisten kan vanaf nu aan de slag met herregistratie bij RTS

Webredactie
2 minuten
online cursus relaxed
Een grote groep tandartsspecialisten van wie de specialistenregistratie expireert in maart 2023 heeft per post het herregistratiepakket ontvangen. Zij kunnen vanaf nu een aanvraag tot herregistratie bij de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) indienen.

Volgend jaar maart (2023) expireren de inschrijvingen van een grote groep kaakchirurgen en orthodontisten in het specialistenregister van de RTS. Behoor je tot deze groep, dien dan tijdig een aanvraag voor herregistratie bij de RTS in.

Je moet dan aantonen dat je in de 5 jaar voorafgaand aan de expiratiedatum (referteperiode) voldoet aan de herregistratie-eisen zoals gesteld in de regelgeving van het College Tandheelkundige Specialismen (CTS):

  • je hebt voldoende uren als specialist gewerkt;
  • je hebt deelgenomen aan voldoende door de wetenschappelijke vereniging geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten;
  • je moet het visitatieproces van de wetenschappelijke vereniging hebben doorlopen en met goed gevolg (certificaat) hebben afgerond.

Indien je kunt aantonen dat je al aan de herregistratie-eisen voldoet en graag in aanmerking wil komen voor herregistratie, help je de RTS door de aanvraag al eerder in te dienen en niet te wachten tot het laatste moment.

Coulanceregeling in verband met Covid-periode

In verband met de Covid-periode (1 maart 2020 t/m 31 december 2021) geldt een coulanceregeling ten aanzien van het aantal bij- en nascholingspunten dat behaald moet zijn. Op de andere herregistratie-eisen (werkzaamheden en kwaliteitsvisitatie) is géén coulanceregeling van toepassing.

De tandartsspecialisten waarvan de Covid-periode geheel of ten dele in de referteperiode voor herregistratie valt, kunnen een tegemoetkoming op de te behalen bij- en nascholingspunten krijgen. Voor elke maand dat een tandartsspecialist als zodanig in de referteperiode voor herregistratie was geregistreerd in de Covid-periode, kunnen 3 geaccrediteerde punten afgetrokken worden van het voor herregistratie vereiste aantal geaccredi­teerde punten aan deskundigheids­bevorderende activiteiten, tot een maximum van in totaal 66 punten. Voor de grote groep van wie de inschrijving in maart 2023 expireert, betekent dit dat de Covid-periode geheel in de referteperiode valt.