facebook

Grote groep tandartsspecialisten kan eerder aan de slag met herregistratie bij RTS

Webredactie
2 minuten
online cursus relaxed
Een grote groep tandartsspecialisten van wie de specialistenregistratie expireert in maart 2023 krijgt na de zomer bericht over hun herregistratie. Ze kunnen na ontvangst van dit bericht vanuit de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) de aanvraag eventueel al eerder indienen.

Volgend jaar maart (2023) expireren de inschrijvingen van een grote groep kaakchirurgen en orthodontisten in het specialistenregister van de RTS. Deze tandartsspecialisten zullen, om hun inschrijving na de expiratiedatum te behouden, tijdig een aanvraag voor herregistratie bij de RTS moeten indienen.

Je moet dan aantonen dat je in de 5 jaar voorafgaand aan de expiratiedatum (referteperiode) voldoet aan de herregistratie-eisen zoals gesteld in de regelgeving van het College Tandheelkundige Specialismen (CTS):

  • je hebt voldoende uren als specialist gewerkt;
  • je hebt deelgenomen aan voldoende door de wetenschappelijke vereniging geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten;
  • je moet het visitatieproces van de wetenschappelijke vereniging hebben doorlopen en met goed gevolg (certificaat) hebben afgerond.

Coulanceregeling in verband met Covid-periode

In verband met de Covid-periode (1 maart 2020 t/m 31 december 2021) geldt een coulanceregeling ten aanzien van het aantal bij- en nascholingspunten dat behaald moet zijn. Op de andere herregistratie-eisen (werkzaamheden en kwaliteitsvisitatie) is géén coulanceregeling van toepassing.

De tandartsspecialisten waarvan de Covid-periode geheel of ten dele in de referteperiode voor herregistratie valt, kunnen een tegemoetkoming op de te behalen bij- en nascholingspunten krijgen. Voor elke maand dat een tandartsspecialist als zodanig in de referteperiode voor herregistratie was geregistreerd in de Covid-periode, kunnen 3 geaccrediteerde punten afgetrokken worden van het voor herregistratie vereiste aantal geaccredi­teerde punten aan deskundigheids­bevorderende activiteiten, tot een maximum van in totaal 66 punten. Voor de grote groep van wie de inschrijving in maart 2023 expireert, betekent dit dat de Covid-periode geheel in de referteperiode valt.

De RTS is momenteel met de leverancier van PE-online in overleg of PE-online hierop (tijdelijk) aangepast kan worden.

RTS stuurt na de zomer uitnodiging aan groep specialisten met expiratiedatum maart 2023

De RTS zal de grote groep van maart 2023 eerder dan de gebruikelijke 4 maanden voor de expiratiedatum aanschrijven voor de herregistratie. Je kunt de uitnodiging om je herregistratie-aanvraag in te dienen al na de zomerperiode verwachten. Indien je dan al kunt aantonen dat je aan de herregistratie-eisen voldoet en graag in aanmerking wil komen voor herregistratie, help je de RTS door de aanvraag al eerder in te dienen en niet te wachten tot het laatste moment.