Gezocht: tandartsen die betrokken zijn bij het nieuwkomersonderzoek van vluchtelingenkinderen

13 augustus 2019

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft de conceptrichtlijn Medisch en psychosociaal nieuwkomersonderzoek vluchtelingenkinderen ontwikkeld en biedt deze nu ter commentaar aan. In deze richtlijn is ook aandacht voor de mondgezondheid van de doelgroep.

De conceptrichtlijn is er op gericht de gezondheid van vluchtelingenkinderen te verbeteren door preventie en vroegsignalering.

Commentaar geven op de conceptrichtlijn

De KNMT roept daarom tandartsen op die betrokken zijn bij het nieuwkomersonderzoek van vluchtelingenkinderen om de conceptrichtlijn op het mondonderzoek te bestuderen en indien nodig te voorzien van commentaar. Zij kunnen tot uiterlijk maandag 2 september hun opmerkingen sturen aan de KNMT Ledenservice via ls@knmt.nl. De KNMT biedt de commentaren aan bij de NVK.

Vervolgtraject na de commentaarronde

De werkgroep die de conceptrichtlijn ontwikkeld heeft, bestaat uit afgevaardigden van meerdere (wetenschappelijke) verenigingen en organisaties. Tandarts-pedodontoloog Puck van Meurs neemt namens de KNMT deel aan dit traject. De werkgroep zal de ontvangen commentaren verwerken in een definitieve versie van de richtlijn waarna de autorisatiefase start.

Naar de conceptrichtlijn Medisch en psychosociaal nieuwkomersonderzoek vluchtelingenkinderen

Total votes: 0

0 reacties op Gezocht: tandartsen die betrokken zijn bij het nieuwkomersonderzoek van vluchtelingenkinderen