facebook

Gezocht: KNMT-leden die meedoen en meedenken in de vereniging

Webredactie
2 minuten
Image
Twee vrouwen in overleg die praten
De KNMT bestaat nu bijna 110 jaar en de leden maken de vereniging. Al die tijd hebben tandartsen en tandartsspecialisten zich ingezet voor de vereniging en nog steeds doen ze dat. Met passie, daadkracht en ideeën voor de mondzorg. En ook om zaken gewoon praktisch te regelen. Wil je ook als actief lid een bijdrage leveren? We hebben daar op het moment verschillende mogelijkheden voor: van vacatures tot incidentele bijdragen.

Lid Begeleidingscommisse Klachtenregeling

Ben jij als tandarts geïnteresseerd in wet- en regelgeving op het gebied van klachtenbehandeling? Dan is de functie van lid van de Begeleidingscommissie Klachtenregeling (BCK) wellicht iets voor jou.

De KNMT zoekt 2 leden voor de Begeleidingscommissie Klachtenregeling. Deze commissie geeft advies over de KNMT-klachtenregeling en komt zo’n 4 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast voert ze geregeld overleg met de klachtenfunctionarissen, onafhankelijke deskundigen en klachtenondersteuners.

Lees meer

Heb je financiële interesse? Draag dan bij aan het toezicht

De auditcommissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij zijn toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van financiën. Denk daarbij aan onderwerpen als de vermogenspositie en het financiële beleid van de vereniging, financiering en accountantscontrole.

Heb je kennis van financiële zaken en wil je die inzetten voor de vereniging? Dan ben je wellicht de persoon die we zoeken.

Lees meer

Nieuwe leden voor de ledenraad gezocht in 2024

Er is dit jaar plek voor 16 nieuwe leden in de ledenraad. Daarvoor is de kandidaatstelling in februari 2024. Verkiezingen voor de plaatsen waar meerdere kandidaten zijn, vinden plaats in maart van dit jaar.

Recent namen 8 ledenraadsleden afscheid na hun maximale 2 termijnen in de ledenraad, die 6 jaar geleden is ingesteld. Van andere leden eindigt hun termijn en zij stellen zich weer verkiesbaar voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Voor deze plaatsen kunnen leden zich kandidaat stellen. Je kiesgroep bepaalt voor welke groep je kunt stemmen en voor welke groep je je kunt kandideren. De ledenraadsverkiezingen verlopen via e-mail.

Lees meer over de ledenraad

Zet je kennis en collegialiteit in

Ben je een enthousiast lid dat in commissies en klankbordgroepen wil meepraten over de koers van de KNMT en de mondzorg in Nederland. Of wil je op een andere manier je stem laten horen?

Als actief lid denk je mee, praat je mee, oefen je invloed uit op het beleid en ben je goed geïnformeerd. En het is natuurlijk ook heel leuk: commissiewerk gaat altijd gepaard met sociale contacten!

Bekijk de mogelijkheden