facebook

Gezocht: kandidaten voor de ledenraad van de KNMT

Webredactie
2 minuten
Ledenraad verkiezingen
De KNMT zoekt diverse nieuwe leden voor haar ledenraad. Er is plaats voor een gedifferentieerd tandarts en een tandartsspecialist (landelijk). Daarnaast zoeken we een nieuw praktijkhoudend ledenraadslid voor de regio Zuid-Holland Midden. En het is mogelijk je als praktijkhouder tegenkandidaat te stellen voor de zittende ledenraadsleden van de regio's Gelderland Centraal en Limburg.

Nieuwe kandidaten voor de ledenraad

2 voormalig ledenraadsleden zijn op 1 januari 2023 toegetreden tot het bestuur. Hierdoor zijn er 2 plaatsen beschikbaar gekomen in de ledenraad.

Daarnaast zoeken we vanwege het vrijkomen van de positie van het ledenraadslid voor de tandartsspecialisten een nieuw lid.

We zoeken dus 3 nieuwe kandidaten:

  • 1 gedifferentieerde tandarts
  • 1 tandarts-specialist
  • 1 praktijkhouder uit de regio Zuid-Holland Midden

Tegenkandidaten bij herbenoemingen

Naast de nieuwe leden komen enkele ledenraadsleden voor herbenoeming in aanmerking. Voor deze posities kun je je als tegenkandidaat aanmelden:

  • praktijkhouder uit de regio Limburg
  • praktijkhouder uit de regio Gelderland Centraal

Verkiezingen via e-mail

Zorg dat je juiste e-mailadres bij de KNMT bekend is en dat je mailings ontvangt van de KNMT. De ledenraadsverkiezingen gaan namelijk via e-mail. We hebben op 1 februari 2023 een e-mail gestuurd met de oproep om je kandidaat te stellen. Ook het stemmen zal via e-mail verlopen.

E-mailings ontvangen stel je in via je profiel binnen Mijn KNMT (onder Voorkeuren > E-mailings). Wil je alleen verenigingse-mails en belangrijk nieuws vanuit de KNMT ontvangen, en niet geabonneerd zijn op reguliere e-mails, vink dan alleen aan om mail te ontvangen en laat de overige keuzes uitgevinkt.

Ledenraad bepaalt mee en besluit

De uit 24 tandartsen en tandartsspecialisten bestaande ledenraad vormt het hart van de Algemene Vergadering (AV), het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. 4 keer per jaar komen leden, de ledenraad en het bestuur bijeen om de koers van de KNMT te bespreken. De AV besluit over de begroting, de jaarrekening, de jaarplannen en beleidsplannen.

Verkiezingen vanaf 1 maart

Tot maandagochtend 13 februari kunnen leden zich kandidaat stellen. Wanneer er meerdere kandidaten zijn voor een positie, vinden er vanaf woensdag 1 maart verkiezingen plaats. Elk KNMT-lid kan daarbij in de eigen kiesgroep 1 geldige stem uitbrengen. De kiesgroepen liggen op dit moment voor iedereen vast tot 1 januari 2024.

Op de eerstvolgende Algemene Vergadering worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Zij worden benoemd voor een periode van 3 jaar.

Meer informatie over de vacatures en aanmelden als kandidaat