facebook

Gezocht: casuïstiek verrekening continuïteitsbijdrage

Hans Scholten
2 minuten
Vergrootglas
Graag komt de Mondzorgalliantie in contact met praktijkhouders die door de tussentijdse verrekening van de continuïteitsbijdrage in liquiditeitsproblemen komen. Deze casuïstiek is belangrijk om dit vraagstuk verder op te kunnen pakken met Zorgverzekeraars Nederland.

Recent informeerde de Mondzorgalliantie je over de samenhang tussen de NOW en continuïteitsbijdrage (CB). De alliantie is in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over de definitieve eindafrekening van de CB. Hierbij spelen twee zaken:

  1. De eindafrekening van de CB in combinatie met de einddatum van de NOW;
  2. De tussentijdse terugvordering van CB door individuele zorgverzekeraars.

Hieronder gaan we op beide zaken kort in.

Eindafrekening NOW

Voor de eindafrekening van de NOW geldt een door de overheid vastgestelde datum van 23 maart 2021. Inmiddels is duidelijk dat de zorgverzekeraars deze datum voor de eindafrekening van de CB niet zullen halen. ZN geeft aan dat de definitieve afrekening van de CB pas in de tweede helft van 2021 zal plaatsvinden. Wij verwachten hierdoor administratieve problemen. Samen met ZN en de rijksoverheid zoeken we naar een oplossing. We houden je hiervan op de hoogte.

Tussentijdse verrekening CB

Bij de eindafrekening van de CB wordt gekeken naar het totaal van alle verzekeraars samen waardoor er genivelleerd wordt. Inmiddels vordert een aantal zorgverzekeraars tussentijds op individueel niveau te veel ontvangen CB terug. Eventueel te veel verrekende CB wordt bij de nivellering gecorrigeerd. Naar onze mening is dat omslachtig en dus zijn we ook hierover in gesprek met ZN.

Graag komen wij in contact met praktijkhouders die door deze tussentijdse verrekening in liquiditeitsproblemen komen. Deze casuïstiek is belangrijk om dit vraagstuk met ZN verder op te kunnen pakken. Meld eventuele problemen bij team Ledenservice (per mail of tel. 030 - 6076 380). Uiteraard gaan we discreet om met je melding.