Gezocht: beleidsadviseur mka-chirurgie en orthodontie

06 november 2018

De KNMT zoekt een beleidsadviseur tandarts-specialisten die de belangen van de bij ons aangesloten mka-chirurgen en orthodontisten behartigt.

Als beleidsadviseur specialisten speel je proactief in op wet- en regelgeving op het vlak van medisch-specialistische zorg. Je werkt aan effectieve belangenbehartiging bij relaties zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland. Je ontwikkelt beleid en voorziet het bestuur van de sectie tandarts-specialisten van advies. Je zorg ook voor heldere en concrete informatie over wet- en regelgeving voor onze leden en collega’s.

De ideale kandidaat

De ideale kandidaat is een netwerker, praktisch ingesteld, kan snel schakelen en is een zelfstarter die projecten initieert en leidt. Daarnaast kent hij of zij de wettelijke kaders en heeft kennis van de structuur en financiering van de medisch-specialistische gezondheidszorg.

Naar de vacature beleidsadviseur tandarts-specialisten

Total votes: 62

0 reacties op Gezocht: beleidsadviseur mka-chirurgie en orthodontie