facebook

Gevolgen wijziging landelijk coronabeleid voor mondzorgpraktijken

Mariska de Beijer
2 minuten
Image
patientbehandeling
Vanwege het vervallen van de test- en isolatieadviezen voor het algemene publiek is de Leidraad Mondzorg Corona aangepast. In de laatste versie 12.0 vind je advies over de behandeling van patiënten met (mogelijk) overdraagbare luchtwegaandoeningen. En waar je als mondzorgverlener rekening mee moet houden als je zelf klachten van een luchtweginfectie hebt.

De gevolgen van het coronavirus op het dagelijkse leven zijn minder ingrijpend. We zijn daardoor in een fase gekomen waarin corona gezien wordt als een luchtweginfectie waarmee je anderen kan besmetten.

Werk volgens de richtlijn Infectiepreventie

In deze huidige endemische fase verwijst de Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC) dan ook naar de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken (2016). De adviezen uit deze richtlijn gelden namelijk ook voor andere luchtwegvirussen die voornamelijk via druppelinfectie worden overgedragen, zoals het influenzavirus. De commissie geeft wel de volgende aanvullende adviezen:

Aanvullende adviezen voor patiënten 

  • Stel mondzorg bij patiënten met een mogelijk overdraagbare luchtwegaandoening zo mogelijk uit.
  • Werk volgens de Werkinstructie Spoedzorg COVID-19 bij patiënten met COVID-19 als een spoedbehandeling noodzakelijk is.
  • Houd rekening met kwetsbare patiënten. 

Aanvullende adviezen voor mondzorgverleners

Voor mondzorgverleners met klachten van een luchtweginfectie geldt het volgende advies:

  • Draag tijdens het verblijf in de praktijk (ook in de kantine) steeds een chirurgisch mondneusmasker, ten minste type II. Draag bij kans op aerosolen en/of spatten type IIR. 
  • Overweeg deze medewerkers (tijdelijk) niet in te zetten voor patiënten uit de risicogroepen.

Naar de Leidraad Mondzorg Corona