facebook

Gevolgen nieuwe quarantaineregels voor de mondzorg

Hans Scholten
2 minuten
In quarantaine
De overheid heeft de quarantaineregels rondom het coronavirus versoepeld. De maatregelen van de overheid zijn inmiddels verwerkt door de Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC). Zodra het RIVM daarmee instemt, kunnen de nieuwe versie van de Leidraad Mondzorg Corona en bijbehorende documenten gepubliceerd worden. Wat raden we je in de tussentijd aan?

Update 21 januari: intussen is er een nieuwe versie van de Leidraad Mondzorg Corona gepubliceerd, waarin de quarantaineversoepelingen zijn opgenomen. Ook de stroomschema's voor triage en het bepalen van de inzetbaarheid van medewerkers zijn daarop aangepast.

Leidraad Mondzorg Corona

In lijn met de aankondiging van de overheid stuurt de CLMC aan op het doorvoeren van de quarantaineversoepelingen. Dat betekent:
 

  1. Als een huisgenoot of een overig nauw contact daadwerkelijk in isolatie vertoeft, dan geldt de quarantaineverplichting niet als je korter dan 8 weken geleden corona hebt doorgemaakt (positief bent getest door de GGD) en/of wanneer je langer dan een week geleden de booster na een eerdere vaccinatiereeks hebt gekregen. 
  2. Patiënten kunnen de Quarantaine Check doen, zorgmedewerkers met een positief geteste huisgenoot of type 2 contact worden sterk aangeraden om dagelijks te testen. 
  3. Als je klachten krijgt, dan laat je je testen.

De Mondzorgalliantie van KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT raadt aan alvast uit te gaan van deze nieuwe quarantaineregels. Dit geldt zowel voor patiënten bij de vraag of ze al dan niet op consult kunnen komen als voor medewerkers bij de vraag of ze kunnen komen werken.   

De Mondzorgalliantie neemt hiermee bij hoge uitzondering een voorschot op de komende wijzigingen om de continuïteit van zorg niet in de weg te staan. De ervaring leert dat aanpassing van officiële documenten soms even kan duren. Met de omikron-variant en de toenemende besmettingscijfers kan de zorg in de knel komen als gewacht moet worden op het RIVM.  

De Leidraad Mondzorg Corona met bijbehorende triage en inzetbaarheidsschema’s blijven behalve deze uitzondering volledig van kracht. De Mondzorgalliantie zal via de reguliere kanalen communiceren als de volgende versies worden gepubliceerd.