facebook

Getest op COVID-19? Geef het anoniem door via Meldpunt Mondzorg Corona

Hans Scholten
2 minuten
Testen op Covid19
Werk je in de mondzorg en ben je getest op het coronavirus COVID-19? Geef dat dan door aan het Meldpunt Mondzorg Corona. Met dit meldpunt willen de Commissie Leidraad Mondzorg Corona en de Mondzorgalliantie van KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT de besmettingen met COVID-19 binnen de mondzorg anoniem monitoren.

Via het meldpunt houden ze in de gaten wat de impact is van het virus op de mondzorg. Met deze informatie beoogt de alliantie bij te dragen aan het nemen van optimale (beschermings)maatregelen in de Leidraad Mondzorg Corona. Samen veilig werken, dat is het doel. 

Waar geef je een testuitslag door?

Je kunt een testuitslag doorgeven via www.meldpuntmondzorgcorona.nl.

Hoe geef je een testuitslag door?

Je geeft online aan getest te zijn op het coronavirus. Je beantwoordt vervolgens enkele vragen over jouw werkomstandigheden. Er worden géén identificeerbare persoonlijke gegevens uitgevraagd; het meldpunt is volledig anoniem.

Wie kan er een testuitslag doorgeven?

Iedereen die in de mondzorg werkt. Maar je mag alleen een melding voor jezelf doen. Het is wettelijk niet toegestaan een melding te maken namens iemand anders.

Voor welke medewerkers is het meldpunt bedoeld?

Voor iedereen die in de mondzorg werkzaam is, zorgverlener of niet. Ook het type contract of werkrelatie maakt niet uit: flex, vast of zzp. Ook maakt het niet uit in welke situatie je werkt: bijvoorbeeld een praktijk, universiteit of instelling.

Wat gebeurt er met de meldingen?

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona en de Mondzorgalliantie analyseren de binnengekomen meldingen en hopen hieruit lessen te kunnen trekken uit om ervoor te zorgen dat de mondzorg zo veilig mogelijk kan worden verleend.

Mag de praktijkmanager of de praktijkhouder meldingen namens de hele praktijk doorgeven?

Nee, het is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet toegestaan een melding namens iemand anders te doen. De Commissie Leidraad Mondzorg Corona en de Mondzorgalliantie vragen praktijkhouders en praktijkmanagers hun collega’s en medewerkers te wijzen op het meldpunt en hen te vragen zo nodig zelf een melding te doen.

Is je vraag nog niet beantwoord?

Heb je nog vragen over het Meldpunt Mondzorg Corona, neem dan contact op met team Ledenservice.

Getest op het coronavirus? Geef het door:

Meldpunt Mondzorg Corona