facebook

Gemeenten vorderen Tozo terug

Hans Scholten
2 minuten
In gesprek
Gemeentes in Nederland zijn gestart met het terugvorderen van ten onrechte uitbetaalde uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, Tozo. KNMT Ledenservice krijgt al reacties van tandartsen die hiermee te maken krijgen.

Recht op continuïteitsbijdrage? Dan geen recht op Tozo

Zorgaanbieders die in aanmerking komen voor de continuïteitsbijdrage-regeling van de zorgverzekeraars hebben geen recht op een Tozo-uitkering, tenzij het bedrag waarop ze volgens de continuïteitsbijdrage recht hebben ze niet boven het sociaal minimum uitkomt. Dit staat los van het feit of een zorgverleners ook daadwerkelijk een beroep op de CB-regeling hebben gedaan. 

Zorgaanbieders die Tozo hebben aangevraagd (en vervolgens een voorschot hebben gekregen vooruitlopend op de definitieve toekenning ervan) moeten er daarom rekening mee houden dat de gemeente het voorschot terugvordert. Alleen wie aannemelijk kan maken dat hij niet in aanmerking komt voor de continuïteitsbijdrage, of dat deze bijdrage te laag uitvalt, kan mogelijk met succes bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. 

Bezwaar maken tegen terugvordering kan in sommige gevallen

Specifieke omstandigheden, gerelateerd aan de voorwaarden van de continuïteitsbijdrage-regeling, bieden daarbij de meeste kans: u bent bijvoorbeeld recent met uw praktijk gestart en er is geen bekende historie om de continuïteitsbijdrage op de baseren, u heeft recent een praktijk overgenomen en voorgezet onder een nieuwe AGB-code, er is binnenkort sprake van een wijziging in de juridische structuur of u stopt met de uitoefening van uw praktijk in verband met leeftijd of gezondheid. 

Of gemeenten voldoende inhoudelijk op de hoogte zijn van de voorwaarden en bijzonderheden van de continuïteitsbijdrage is de KNMT nog niet bekend. 

Over de Tozo

Al snel nadat de maatregelen in verband met de coronapandemie de economische activiteiten sterk beperkten, is door de overheid de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers opengesteld. Deze regeling voor zelfstandige ondernemers, met praktijk of zzp, voorziet in een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum. Na een voorlopige beoordeling kregen aanvragers een voorschot uitgekeerd. Gemeenten zijn recent gestart definitief vast te stellen of de Tozo-uitkeringen terecht verstrekt zijn. Niet terechte verstrekte uitkeringen worden teruggevorderd. 

Lees meer over de Tozo