facebook

Geef commentaar op de richtlijn Mondzorg

Mariska de Beijer
2 minuten
Image
oudere patient bij tandarts
Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) heeft de nieuwe conceptrichtlijn Mondzorg gepubliceerd. De richtlijn is geschreven voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de (dagelijkse) mondverzorging bij kwetsbare, zorgafhankelijke cliënten. Dit zijn primair verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders, maar ook mondzorgverleners. Jouw inhoudelijke commentaar op de conceptrichtlijn wordt daarom zeer gewaardeerd.

Een goede mondgezondheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de mondgezondheid van kwetsbare, zorgafhankelijke mensen beter kan en moet. Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogd risico op een slechte mondgezondheid. 

Mondverzorging inbedden in dagelijkse zorg

Het is daarom belangrijk dat het signaleren van problemen in de mond én een goede uitvoering van de dagelijkse mondverzorging adequaat worden ingebed in de dagelijkse zorg. De richtlijn Mondzorg helpt zorgverleners hierbij, zodat de (mond)gezondheid en daarmee het welzijn en de kwaliteit van leven van zorgafhankelijken verbetert.

Thuiswonend en in zorginstelling

De aanbevelingen in de richtlijn zijn van toepassing op kwetsbare, zorgafhankelijke cliënten die langdurige zorg ontvangen, zowel thuiswonend als in een zorginstelling. Hieronder vallen ook cliënten met primair een lichamelijke aandoening. Ook andere doelgroepen maken gebruik van de langdurige zorg, bijvoorbeeld mensen met een psychische of psychiatrische aandoening. Deze richtlijn richt zich niet primair op deze populatie, maar aanbevelingen zouden ook op deze cliënten van toepassing kunnen zijn.

Zorgverleners betrokken bij (dagelijkse) mondverzorging

De richtlijn is geschreven voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de (dagelijkse) mondverzorging bij kwetsbare, zorgafhankelijke cliënten. Dit zijn primair verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders. Daarnaast kan de richtlijn ook gebruikt worden door :

  • naasten, zoals een ouder, een partner, andere familieleden en/of mantelzorgers;
  • specialisten ouderengeneeskunde, sociaal geriaters, artsen verstandelijk gehandicaptenzorg, huisartsen, physician assistants, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners huisartsenzorg;
  • paramedici, zoals ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten;
  • orthopedagogen en psychologen;
  • tandartsen, tandprothetici, mondhygiënisten en preventieassistenten;
  • overige zorgverleners.

Verbeteren kwaliteit langdurige zorg

SKILZ werkt samen met cliënten, naasten en zorgverleners aan het verbeteren van de kwaliteit van de langdurige zorg. Hiervoor ontwikkelt, beheert en herziet de stichting multidisciplinaire kwaliteitsinstrumenten, zoals nu de richtlijn Mondzorg. Voor de ontwikkeling van deze richtlijn is een multidisciplinaire werkgroep opgericht, bestaande uit onder andere tandartsen(-geriatrie en gehandicaptenzorg), mondhygiënisten, tandprothetici, verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde.

Geef uiterlijk 21 mei commentaar

Met nieuwe richtlijn Mondzorg vervalt de Verenso-richtlijn die veel gebruikt wordt door tandartsen in de ouderenzorg. SKILZ roept daarom tandartsen op om de conceptrichtlijn goed door te nemen en te voorzien van commentaar. Dat kan tot en met uiterlijk zondag 21 mei. Wij verzamelen alle commentaren en bieden deze gebundeld bij SKILZ aan.

Naar de conceptrichtlijn Mondzorg
Open het online commentaarformulier