facebook

Geef commentaar op de conceptrichtlijn Antibioticumgebruik in de mondzorg

Mariska de Beijer
2 minuten
antibiotica
Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) heeft de nieuwe versie van de conceptrichtlijn Antibioticumgebruik in de mondzorg klaar en opengesteld voor commentaar. Deze richtlijn helpt mondzorgverleners bij de keuze om antibioticum wel of niet (preventief) voor te schrijven. Commentaar geven kan tot en met donderdag 26 januari 2023.

Update maandag 7 november 2022 | De commentaartermijn is aangepast van woensdag 7 december naar donderdag 26 januari 2023.

Begin 2022 is de eerste versie van de klinische praktijkrichtlijn (KPR) Antibioticagebruik in de mondzorg ter commentaar aangeboden. Hierop ontving het KIMO veel en waardevol commentaar. Dit commentaar en ontwikkelingen in de methodologie van richtlijnontwikkeling zijn voor de ROC aanleiding geweest de KPR te herzien, waarbij ook het literatuuronderzoek is geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een sterk gewijzigde tweede versie van de KPR die duidelijker is van opzet en waarin het commentaar uit de eerste ronde zo adequaat mogelijk is verwerkt.

Mondzorgverleners schrijven antibiotica voor aan patiënten, maar een duidelijke richtlijn hiervoor ontbreekt. De nieuwe klinische praktijkrichtlijn Antibioticumgebruik in de mondzorg geeft aanbevelingen wanneer een antibioticum wel of niet geïndiceerd is en helpt daarmee tandartsen en tandartsspecialisten een weloverwogen keus te maken. Zo wordt onnodig gebruik van antibiotica voorkomen.

Antwoord op 8 uitgangsvragen

De richtlijn bestaat uit verschillende modules die antwoord geven op de volgende 8 uitgangsvragen:

  • Is antibioticaprofylaxe geïndiceerd bij implantologische behandelingen?
  • Is antibioticaprofylaxe geïndiceerd bij endodontische ingrepen?
  • Is antibioticaprofylaxe geïndiceerd bij operatieve verwijdering van derde molaren?
  • Is therapeutisch antibioticagebruik geïndiceerd bij de behandeling van parodontitis?
  • Is therapeutisch antibioticagebruik geïndiceerd bij de behandeling van peri-implantitis?
  • Is therapeutisch antibioticagebruik geïndiceerd bij de behandeling van dentogene infecties en/of abces?
  • Is therapeutisch antibioticagebruik geïndiceerd bij de behandeling van peri apicaal granuloom/parodontitis apicalis?
  • Is antibioticaprofylaxe geïndiceerd ter preventie van medicatie gerelateerde osteonecrose van de kaak (MRONJ) bij patiënten die botafbraakremmende of anti-angiogenese medicatie gebruiken of in het verleden hebben gebruikt en die een (invasieve) ingreep moeten ondergaan?

Geef uiterlijk donderdag 26 januari 2023 je commentaar door

KIMO nodigt je uit om de conceptrichtlijn goed door te nemen en je opmerkingen te vermelden in het commentaarformulier. Stuur het formulier uiterlijk donderdag 26 januari 2023 naar richtlijnen@knmt.nl. De KNMT verzamelt de commentaren en biedt deze aan bij het KIMO.

Download het commentaarformulier (doc)

Open de KPR Antibioticagebruik in de mondzorg

Vervolgtraject na commentaarronde

Nadat de verzamelde commentaren verwerkt zijn, toetst de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) de volledige klinische praktijkrichtlijn voor autorisatie. Bij een positieve uitkomst stelt het KIMO tijdens haar Algemene Ledenvergadering de klinische praktijkrichtlijn vast. Daarna kunnen mondzorgpraktijken aan de slag met de implementatie.