facebook

Financiële compensatie coronacrisis: zo staat het ervoor

Hans Scholten
3 minuten
Overzicht krijgen
De ontwikkelingen rondom financiële steunmaatregelen vanwege de coronacrisis volgen elkaar in rap tempo op. Hier zetten we voor de mondzorg op een rijtje wat we nu weten.
  • De compensatiemaatregelen van de zorgverzekeraars zijn gericht op het waarborgen van de continuïteit van de zorgverlening en niet op inkomenscompensatie. Een deel van de maatregelen van de overheid is dat wel.
  • Wie ervoor in aanmerking komt, kan op meerdere regelingen een beroep doen. Er zullen wel achteraf verrekeningen tussen een aantal regelingen gaan plaatsvinden. Wie te goeder trouw ‘dubbele’ aanvragen heeft gedaan zal niet beboet worden maar zal ten onrechte ontvangen bedragen wel moeten terugbetalen. Het is zaak aanvragen goed te onderbouwen en alle informatie goed vast te leggen.
  • Praktijkhoudende tandartsen worden voor het verzekerde gedeelte van de door hen geleverde zorg gecompenseerd door de zorgverzekeraars via de continuïteitsbijdrage-regeling. Voor het onverzekerde gedeelte kunnen ze een beroep doen op regelingen van de rijksoverheid, zoals de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de TOGS (‘€4000-regeling’) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL).
  • Zzp-tandartsen kunnen een beroep doen op de Tegemoetkoming Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Zzp'ers die bij praktijken werken die een beroep doen op de continuïteitsbijdrage-regeling van de zorgverzekeraars maken in principe ook aanspraak op een deel van die bijdrage. Zzp-tandartsen kunnen in theorie ook gebruik van maken de TOGS-regeling als ze voldoen aan de voorwaarden. Dat betekent dat ze in elk geval een eigen vestiging moeten hebben die fysiek is afgescheiden van de privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft. De meeste ZZP’ers zullen hierdoor in de praktijk geen kunnen maken van de TOGS. Duidelijk is dat zzp'ers geen beroep kunnen doen op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Of de TVL ook voor zzp'ers is, is nog niet bekend.
  • Naast de zorgverzekeraars en de rijksoverheid bieden ook andere instellingen financiële ‘verlichting’, zoals de Belastingdienst, banken en verzekeraars. Het gaat hierbij vaak om uitstel van betalingen.

Hulp voor leden: Financieel Corona Loket

Om leden te helpen bij alle financiële zaken rondom de coronacrisis heeft de KNMT een speciaal Financieel Corona Loket (FCL) in het leven geroepen. In het FCL vindt u steeds de laatste stand van zaken rondom alle regelingen: www.knmt.nl/loket. U kunt ook persoonlijk advies krijgen per mail of tel. 030 6076 335. Het FCL is van maandag t/m vrijdag open van 8.30 uur - 17.00 uur.

Tijdlijn financiële maatregelen coronacrisis

Schema hieronder niet goed leesbaar? Download het overzicht financiële maatregelen coronacrisis voor de mondzorg (jpg)

Hoofdlijnen financiële compensatie coronavirus mondzorg