Experiment taakherschikking in de mondzorg definitief van start

29 mei 2019

Minister Bruins zet het experiment met taakherschikking in de mondzorg definitief door. Dat betekent dat mondhygiënisten in een 5 jaar durend experiment zonder tussenkomst van een tandarts primaire caviteiten mogen boren, verdoving gaan toedienen en röntgenfoto’s kunnen maken. De verwachte inwerkingtredingsdatum is 1 juli 2020. Dat heeft het ministerie van VWS woensdag aan de KNMT laten weten. KNMT-voorzitter Wolter Brands is niet verrast maar wel teleurgesteld: ‘Jammergenoeg heeft ook ons appèl aan de Raad van State om de maatregel bij te stellen geen gehoor gekregen.’

‘Dat de minister het experiment met het toekennen van drie voorbehouden handelingen aan mondhygiënisten doorzet, is vooral slecht nieuws voor de patiënt,’., betoogt Brands. ‘Die loopt het risico op onvolledige diagnoses, overbehandeling en onnodige kosten. Daarnaast is het uitermate verwarrend dat de ene mondhygiënist wél aan het experiment mag meedoen en de andere niet.’ 

Nadat de ambtelijke en politieke behandeling van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin de taakherschikking wordt geregeld afgerond was, heeft de KNMT zich met haar bezwaren gewend tot de Raad van State. Dat heeft dus niet tot bijstelling van het experiment geleid. 

Het ministerie heeft inmiddels de gehele AMvB gepubliceerd, inclusief een toelichting. De KNMT beraadt zich op de consequenties. Brands besluit: ‘Mondzorg is teamwork met oog en waardering voor ieders rol, waarbij de patiënt centraal staat. Dat blijft voor ons voorop staan, ook straks gedurende het experiment.’

Wat vind jij? 

‘Nu taakherschikking een feit is, zal ik me daar naar moeten schikken’. Breng je stem uit via de poll op Facebook.

Total votes: 7
Lees meer over: taakherschikking

0 reacties op Experiment taakherschikking in de mondzorg definitief van start