facebook

Eerste beschikkingen NOW 1.0 de deur uit

Hans Scholten
1 minuut
Rekeningen versturen
In de loop van deze week ontvangen de eerste werkgevers een beschikking van het UWV met de definitieve vaststelling van het bedrag waarop ze recht hebben in het kader van de NOW 1.0-regeling. Minister Koolmees van Sociale meldt dat het UWV coulant zal omgaan met terugbetaling van de subsidie.

 In de beschikking van het UWV staat de definitieve hoogte van het subsidiebedrag, of er recht is op een nabetaling danwel of de subsidie geheel of gedeeltelijk moet worden terugbetaald. Wie een betalingsregeling van één jaar (of langer) wil, kan daarover afspraken maken met het UWV. 

Bij ontvangst van de beschikking is het van belang om te controleren of het definitieve subsidiebedrag juist is berekend. Wie het niet eens is met de definitieve hoogte ervan, kan binnen 6 weken na de datum die op de beschikking staat bezwaar aantekenen. 

Het definitief laten vaststellen van de NOW-subsidie door het UWV kan sinds 7 oktober 2020. 

Meer informatie: