facebook

Een bezoek van de Inspectie SZW, wat moet je geregeld hebben?

Hans Scholten
2 minuten
Risico opletten gevaar
De KNMT heeft van leden vernomen dat de Inspectie SZW momenteel controleert of tandartspraktijken zich houden aan het verbod op recappen en of andere arbogerelateerde zaken op orde zijn. Wat kun je regelen?

Sinds 1 januari 2012 staat het verbod op recappen in het Arbo-besluit. Het verbod vloeit voort uit een Europese richtlijn en beoogt de bescherming van werknemers, die het risico lopen op letsel of infectie door scherpe medische hulpmiddelen, te verbeteren.

Handhaving Inspectie SZW verbod op recappen

De Inspectie SZW controleert momenteel of tandartspraktijken zich houden aan het verbod op recappen. De Inspectie SZW heeft onlangs een waarschuwing opgelegd aan een tandarts-praktijkhouder vanwege overtreding van dit verbod. Bij het uitblijven van passende maatregelen kan de Inspectie SZW een bestuurlijke boete opleggen.

Bij een controle kan de Inspectie SZW ook nagaan of je andere verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet nakomt. Hierbij kun je onder andere denken aan het uitvoeren van een risico- inventarisatie en –evaluatie (RI&E), het bijhouden van de vaccinatiestatus hepatitis B van je personeel of nagaan of je een basiscontract arbodienstverlening met een arbodienstverlener bent aangegaan.

Wat kun je regelen?

Het is belangrijk dat je kunt aantonen dat je als tandarts-praktijkhouder de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet nakomt.

Denk hierbij onder andere aan:

 • Verbod op recappen:
  werknemers in loondienst mogen niet recappen. Zelfstandigen mogen wel recappen en de KNMT adviseert de in de KNMT-Handreiking Recappen genoemde éénhandsmethode te gebruiken.
   
 • Risico- en inventarisatie en –evaluatie (RI&E):
  met deze wettelijk verplichte inventarisatie breng je in kaart aan welke veiligheidsrisico’s je personeel in de praktijk wordt blootgesteld. Maak gebruik van de branche-RI&E. Door gebruik te maken van deze tool ontvang je direct een plan van aanpak, zodat je maatregelen kunt treffen om de veiligheidsrisico’s in uw praktijk te beperken en/of uit te sluiten. De branche-RI&E geeft tevens een duidelijk overzicht van uw verplichtingen die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet. 
   
 • Vaccinatiestatus hepatitis B:
  leg de vaccinatiestatus hepatitis B van je team vast
   
 • Basiscontract arbodienstverlening:
  sinds 1 juli 2017 is het verplicht om met jouw arbodienstverlener een basiscontract arbodienstverlening af te sluiten. De Inspectie SZW kan je sinds 1 juli 2018 direct een bestuurlijke boete opleggen als je niet over een dergelijk contract beschikt.

Neem bij vragen of een bezoek van de Inspectie SZW (of een andere inspectie) contact op met Ledenservice.

Met ingang van 1 januari 2022 heet de Inspectie SZW de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Advertorial

Align Benelux Summit 2022 op 8 juli in Huis ter Duin

Align Summit Benelux 2022

Dit evenement is een geweldige kans om te luisteren naar toonaangevende sprekers zoals Kenji Ojima en Raman Aulakh, met hosts Rick Nieman en Michiel Vos. Begin of verbeter tijdens deze summit uw vaardigheden met het Invisalign systeem. Ook interesse?