facebook

Doe mee aan onderzoek 'Verschuiving taakverdeling' van Capaciteitsorgaan

Hans Scholten
1 minuut
Assistenten
Doe jij al mee aan de inventarisatie 'Verschuiving taakverdeling in de eerstelijns mondzorg' van het Capaciteitsorgaan? Dit onderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van de raming van het aantal benodigde tandartsen en mondhygiënisten. Het wordt mede ondersteund en van harte aanbevolen door de KNMT. 

Het doel van het onderzoek is om verschuivingen in kaart te brengen die mogelijk de afgelopen jaren zijn opgetreden in de taakverdeling in mondzorgpraktijken als het gaat om het verlenen van zorg. 

Doe mee met het onderzoek

Wanneer je als praktijksoftware Exquise hebt, heb je recent een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan dit onderzoek. Je kunt je aanmelden door op die betreffende e-mail te reageren. 

Heb je geen uitnodiging gehad maar wil je wel deelnemen, neem dan contact met op met het Capaciteitsorgaan. Aanmelden voor het onderzoek kan tot en met vrijdag 13 mei 2022.

Capaciteitsorgaan onderzoekt aantal benodigde tandartsen

Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de toekomstig benodigde capaciteit aan professionals in de zorg en de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen en rapporteert hierover aan de zorgsector en de overheid. Onderdeel van het orgaan is de zogenaamde Kamer Mondzorg, die zich speciaal op de mondzorg richt.