facebook

Dit is het noodpakket financiële corona-maatregelen

Mariska de Beijer
2 minuten
spaarvarken hulp
Dinsdagavond 17 maart maakten de ministers Wiebes (EZK), Hoekstra (financiën) en Koolmees (SZW) de contouren van het noodpakket aan economische maatregelen voor werkgevers en zzp’ers die zijn getroffen door het coronavirus bekend. Wat houden de maatregelen in? En wat doen banken en verzekeraars?

Het noodpakket aan economische maatregelen wordt op dit moment door het kabinet verder uitgewerkt. De KNMT zal deze economische maatregelen daarna analyseren voor haar leden. Tot die tijd kan de KNMT ledenservice je nog niet (volledig) informeren over de regelingen. Dit zijn de belangrijkste maatregelen:

  • De regeling werktijdverkorting wordt vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), die ook geldt bij vrijwillige sluiting zoals in de mondzorg gebeurd is;
  • Ondernemers die die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen kunnen uitstel van betaling van belastingen krijgen;
  • Zwaar getroffen ondernemers kunnen bij een Noodloket een tegemoetkoming van €4.000,- aanvragen;
  • De regeling omtrent WW-premiedifferentiatie bij overwerk wordt aangepast;
  • Ondernemers kunnen makkelijker en sneller krediet krijgen door verruiming van de ‘Borgstelling MKB’-regeling;
  • De Garantie Ondernemersfinanciering (GO)-regeling wordt verruimd;
  • Het kabinet financiert Qcredits (verstrekker van microkredieten);
  • Zzp’ers komen eerder in aanmerking voor een tijdelijke inkomensvoorziening via de ‘Verruiming Besluit bijstandverlening zelfstandigen’.

De KNMT biedt op de vervolgpagina's ook informatie over wat banken en verzekeraars doen om hun klanten te helpen.

Onderstaande uitgebreide informatie wordt steeds geactualiseerd:

Naar de uitgebreide toelichting maatregelen voor zzp’ers (voor leden)

Naar de uitgebreide toelichting maatregelen voor praktijkhouders (voor leden)

Informatie voor tandartsen in loondienst

Tandartsen in loondienst die werken bij een praktijk die een beroep doet op de 'Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud' (NOW) behouden recht op hun volledige loon. Ook worden ww-rechten niet aangetast, wat in de eerder geldende regeling omtrent werktijdverkorting wel het geval was. In tegenstelling tot de 'oude' regeling moet wie in loondienst werkt wel 100% beschikbaar zijn voor werk. De regeling geldt ook voor oproepkrachten, uitzendkrachten en mensen op 0-urencontracten.