facebook

Declareren toeslag COVID-19 grotendeels geregeld

Karel Gosselink
2 minuten
covid 19 2
Volgens Zorgverzekeraars Nederland kunnen nagenoeg alle zorgverzekeraars inmiddels de prestaties C88 en F902 in combinatie met een andere prestatie verwerken. Deze toeslag kan met terugwerkende kracht tot 1 augustus in rekening worden gebracht. Voor het declareren van een 'losse' toeslagcode is het advies van de Mondzorgalliantie om te wachten tot 1 september.

NZa heeft toeslagregeling aangepast

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vorige week de toeslagregeling aangepast, omdat er in de praktijk enkele knelpunten naar voren kwamen die niet overeenkwamen met de eerder gemaakte afspraken. Dit betrof het los kunnen declareren van de toeslag zonder andere prestaties op dezelfde dag en het toevoegen van de code aan de C13 (probleemgericht consult). Deze regeling gaat in met terugwerkende kracht tot 1 augustus. 

Losse prestaties vanaf 1 september declareren

Met ZN is een discussie gevoerd rondom C88 in combinatie met C13 en het ‘los’ kunnen declareren van de prestatie. Aangezien het uitgangspunt van C88 een compensatie is voor een bezoek van een patiënt aan een mondzorgpraktijk zou de reden voor het bezoek irrelevant moeten zijn. Naar aanleiding hiervan heeft de NZa de regeling aangepast, zodat deze aansluit bij wat afgesproken is en zijn de zorgverzekeraars gehouden aan het invoeren  van de nieuwe regeling in hun systemen.

De Mondzorgalliantie kan begrijpen dat de zorgverzekeraars hiervoor een redelijke termijn nodig hebben. Daarom is het advies om de  ‘losse’ prestatie C88 en de combinatie met C13 pas vanaf 1 september te declareren.

Problemen met toeslag melden bij ledenservice

Mondzorgverleners kunnen bij  hun eigen beroepsorganisatie problemen met betrekking tot de declaratie van de C88 en F902 melden. Mochten hieruit  structurele problemen blijken, dan worden deze gemeld bij de NZa.

NZa past knelpunten regeling toeslag COVID-19 aan