facebook

Deadline aanvragen subsidie praktijkleren nadert

Hans Scholten
1 minuut
Tandartsassistent
Praktijkhouders die in het schooljaar 2020 - 2021 mbo-studenten tandartsassistent in dienst hadden, kunnen daarvoor nog tot 16 september 2021 subsidie aanvragen. De subsidieregeling Praktijkleren is een van de regelingen die beoogt om het aantrekkelijk maken een tandartsassistent in opleiding aan te nemen. 

Aanvraag indienen tot 16 september 2021

Praktijkhouders die in het afgelopen studiejaar een tandartsassistente in dienst hebben gehad terwijl deze een zogenaamde BBL-opleiding volgde, kunnen daarvoor tot 16 september 2021 17.00 uur de subsidie aanvragen bij RVO.

Financiële stimulans

De subsidieregeling Praktijkleren beoogt werkgevers te stimuleren meer leerbanen te creëren en is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een student. De subsidieregeling staat los van het Stagefonds Zorg. Deze twee kunnen ook worden gecombineerd. De deadline voor het doen van een beroep op het Stagefonds Zorg is 1 oktober 2021 (ook voor het schooljaar 2020 - 2021).

Een praktijkhouder die een tandartsassistent in opleiding aanneemt kan maximaal € 2.700 euro per gerealiseerde praktijkplaats per jaar subsidie krijgen. Voorwaarde is dat de tandartsassistent een erkende mbo-opleiding volgt in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). BBL is een combinatie van werken (minimaal 60%) en leren, waarbij de leerling in dienst is van het bedrijf en tegelijkertijd een opleiding volgt.

Er bestaan nog andere fondsen en regelingen die het aantrekkelijk maken een tandartsassistent in opleiding aan te nemen. 

Aandachtspunten bij het aannemen van bbl-studenten
Overzicht subsidies voor werkgevers van mbo-studenten

 

Advertorial

Align Benelux Summit 2022 op 8 juli in Huis ter Duin

Align Summit Benelux 2022

Dit evenement is een geweldige kans om te luisteren naar toonaangevende sprekers zoals Kenji Ojima en Raman Aulakh, met hosts Rick Nieman en Michiel Vos. Begin of verbeter tijdens deze summit uw vaardigheden met het Invisalign systeem. Ook interesse?