facebook

De Wtza is een feit: check wat jij moet doen

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
3 minuten
Man en vrouwen volgen webinar
Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders ingegaan. Ook tandartsen krijgen ermee te maken. We hebben de gevolgen voor je op een rijtje gezet.
Gevolgen Wtza voor de tandarts

Tandarts in loondienst

Werk je als tandarts in loondienst? De Wtza is niet op jou van toepassing.

Zzp-tandarts (eenmanszaak)

Werk je als zzp-tandarts vanuit een eenmanszaak? Controleer dan of je in het Landelijk Register Zorgaanbieders staat. Is dat het geval, dan hoef je verder niets te doen. Is dat niet het geval, dan moet je je uiterlijk 1 juli 2022 melden.

Hulp bij de Wtza voor zzp-tandarts

Zzp-tandarts (met een bv)

 1. Werk je als zzp-tandarts vanuit een bv? Controleer dan of je in het Landelijk Register Zorgaanbieders staat. Is dat het geval, dan hoef je verder niets te doen. Is dat niet het geval, dan moet je je uiterlijk 1 juli 2022 melden.
 2. Daarnaast geldt dat je vanaf 2023 jaarlijks financiële verantwoording moet afleggen. Je kunt dat doen tot en met eind mei van het jaar volgend op het jaar waarop de verantwoording betrekking heeft. Over 2022 leg je dus verantwoording af vóór 1 juni  2023. Aan je financiële bedrijfsvoering worden speciale transparantie-eisen gesteld.

Hulp bij de Wtza voor zzp-tandarts

Regels voor praktijken afhankelijk van aantal zorgverleners

De eisen die de Wtza stelt aan praktijkhouders en maten zijn afhankelijk van het aantal zorgverleners dat in hun praktijk werkt. 

Bij het tellen van het aantal zorgverleners is het volgende van belang:

 • Alle zorgverleners tellen mee, of ze BIG-geregistreerd zijn of niet. Wie geen zorg verleent, telt niet mee: denk aan assistenten die geen zorgverlenerstaken uitvoeren (conform het ABC-model), praktijkmanagers, balie-assistenten, administratief medewerkers, schoonmakers, en dergelijke.
 • De juridische grondslag (werkzaam als werknemer of zzp’er) is niet van belang. Gekeken wordt of er feitelijk wordt gewerkt als zorgverlener.  
 • Personen die slechts zeer incidenteel zorg verlenen, zoals vrijwilligers en stagiairs, tellen niet mee. Maar, is er (vrijwel) permanent een stageplek voor een zorgverlener (bijvoorbeeld een BBL-student tandartassistent) dan telt deze wél mee.

Praktijkhouder < 11 zorgverleners

 1. Ben je praktijkhouder of maat in een praktijk met maximaal 10 zorgverleners? Controleer dan of je in het Landelijk Register Zorgaanbieders staat. Is dat het geval, dan hoef je verder niets te doen. Is dat niet het geval, dan moet je je uiterlijk 1 juli 2022 melden.
 2. Daarnaast geldt dat je vanaf 2023 jaarlijks financiële verantwoording moet afleggen. Je kunt dat doen tot en met eind mei van het jaar volgend op het jaar waarop de verantwoording betrekking heeft. Over 2022 leg je dus verantwoording af op uiterlijk 1 juni 2023. Aan je financiële bedrijfsvoering worden speciale transparantie-eisen gesteld.

Hulp bij de Wtza voor praktijkhouder < 11 zorgverleners

Praktijkhouder > 10 - < 26 zorgverleners

 1. Ben je praktijkhouder of maat in een praktijk met tussen de 11 en 25 zorgverleners? Controleer dan of je in het Landelijk Register Zorgaanbieders staat. Is dat het geval, dan hoef je verder niets te doen. Is dat niet het geval, dan moet je je uiterlijk 1 juli 2022 melden.
 2. Daarnaast moet je voor 1 januari 2024 een vergunning voor je praktijk hebben aangevraagd.
 3. Tot slot geldt dat je vanaf 2023 jaarlijks financiële verantwoording moet afleggen. Je kunt dat doen tot en met eind mei van het jaar volgend op het jaar waarop de verantwoording betrekking heeft. Over 2022 leg je dus verantwoording af op uiterlijk 1 juni 2023. Aan je financiële bedrijfsvoering worden speciale transparantie-eisen gesteld.

Hulp bij de Wtza voor praktijkhouder 11 - 25 zorgverleners

Praktijkhouder > 25 zorgverleners

 1. Ben je praktijkhouder of maat in een praktijk met meer dan 25 zorgverleners? Controleer dan of je in het Landelijk Register Zorgaanbieders staat. Is dat het geval, dan hoef je verder niets te doen. Is dat niet het geval, dan moet je je uiterlijk 1 juli 2022 melden.
 2. Daarnaast moet je voor 1 januari 2024 een vergunning voor je praktijk hebben aangevraagd.
 3. Ook geldt dat je vanaf 2023 jaarlijks financiële verantwoording moet afleggen. Je kunt dat doen tot en met eind mei van het jaar volgend op het jaar waarop de verantwoording betrekking heeft. Over 2022 leg je dus verantwoording af op uiterlijk 1 juni 2023. Aan je financiële bedrijfsvoering worden speciale transparantie-eisen gesteld.
 4. Tot slot moet je voor 1 januari 2024 een interne toezichthouder hebben ingesteld.

Hulp bij de Wtza voor praktijkhouder > 25 zorgverleners

Alles over de Wtza voor de mondzorg

Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa)