facebook

De KNMT gaat zich met Nederlandse Diabetes Federatie inzetten voor diabetes

Karel Gosselink
1 minuut
Diabetes
Omdat goede mondgezondheid extra belangrijk is voor diabetespatiënten, gaan de KNMT en de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) samen optrekken op het gebied van preventie en persoonsgerichte diabeteszorg. Eind februari werd de KNMT daarom buitengewoon lid van de NDF.

KNMT en NDF hebben gedeelde belangen op het gebied van diabetes

De relatie mondgezondheid  en algehele gezondheid is op het punt van diabetes het sterkst onderbouwd. Volgens KNMT-voorzitter Wolter Brands hebben de KNMT en de NDF dan ook gedeelde belangen en kunnen ze elkaar versterken op het gebied van diabetes. Dat was aanleiding voor de KNMT om het buitengewoon lidmaatschap van de Nederlandse Diabetes Federatie aan te vragen. Recentelijk werd dit gehonoreerd door de diabetesfederatie.

Ambities KNMT en NDF sluiten bij elkaar aan

Volgens de KNMT sluiten de ambities van de NDF – zoals beschreven in haar meerjarenbeleidsplan - heel mooi aan bij de ambities van de KNMT. Beide organisaties kunnen elkaar concreet versterken op aandachtsgebieden als:

  • de mondzorg voor kwetsbare ouderen met diabetes
  • jeugdobesitas
  • de voedingsrichtlijn diabetes van de NDF/zorgstandaard diabetes
  • mondzorg en diabetes type2, preventie, signaleren en voorkomen
  • scholing aan tandartsen over de nieuwste inzichten rond diabetes
  • goede ingang richting huisartsen.

De KNMT vindt het essentieel om allianties aan te gaan met organisaties en partijen in de zorg om zo de doelstellingen uit het meerjarenplan 'Het begint bij goede mondzorg' (pdf) te realiseren.