facebook

De continuïteitsbijdrage in vijf vragen

Hans Scholten
3 minuten
Opheldering
KNMT Ledenservice en het Financieel Corona Loket krijgen veel vragen over de continuïteitsbijdrage-regeling van de zorgverzekeraars. We zetten de antwoorden op de vijf meest gestelde vragen op een rijtje.

Wat houdt de continuïteitsbijdrage in?

Eenvoudig gesteld is de continuïteitsbijdrage (CB) een vergoeding voor de doorlopende praktijkkosten. De vergoeding gebeurt door de zorgverzekeraars. De bijdrage heeft als doel om te helpen om praktijken in stand te houden. De bijdrage wordt gebaseerd op praktijkkosten die zijn opgenomen in de vergoeding die de verzekeraars betalen aan hun cliënten, uit de basisverzekering of een aanvullende verzekering. De regeling geldt niet alleen voor de mondzorg, maar voor veel sectoren in de zorg. De CB is daarom een generieke regeling, met algemene voorwaarden – en niet specifiek toegesneden op de mondzorg. De regeling is ook toegankelijk gemaakt voor zorgaanbieders die geen zorginhoudelijk contract hebben met de zorgverzekeraars. De bijdrage is voor de mondzorg 81% van de omzet in verzekerde zorg die u niet zelf heeft kunnen realiseren. De bijdrage geldt voor gederfde omzet in de maanden maart tot en met juni 2020.

Hoe kan ik de omzet in verzekerde zorg voor mijn praktijk vaststellen?

U hoeft niet zelf de omzet in verzekerde zorg vast te stellen. De zorgverzekeraars stellen op basis van hun gegevens vast wat zij hebben vergoed in de periode november 2018 tot en met oktober 2019. Ze verhogen dat met een indexatie en dat leidt tot een normomzet per maand. De bijdrage wordt op die normomzet gebaseerd. U kunt dat deels ook zelf uit uw praktijksoftware halen, of uw factoringmaatschappij heeft dat al voor u gedaan. Wanneer u zelf gaat berekenen uit uw gegevens moet u er rekening mee houden dat patiënten vaak maar een deel van de rekening vergoed krijgen. De rest moet de patiënt zelf betalen: de eigen bijdrage.  Uw normale omzet bij de verzekerde zorg op basis van de prestatiecodes is daarmee hoger dan wat de verzekeraars hebben vergoed. En dus is de grondslag voor de bijdrage lager dan u mogelijk verwacht. Volledig vaststellen of het uitgangspunt van de verzekeraars correct is, is dus moeilijk.

Moet ik alle facturen nu bij de zorgverzekeraars indienen?

Nee, maar wel alle facturen van patiënten die een vergoeding krijgen uit de basisverzekering of aanvullende verzekering moeten worden ingediend bij de zorgverzekeraars. Daarmee heeft de zorgverzekeraar een beeld van de omzet die u realiseert om de bijdrage op af te kunnen stemmen. Dat voorkomt gedoe met verrekenen later in het jaar. Voor het verlenen van spoedhulp aan passanten, vaak contant afgerekend, wordt nog een praktische oplossing gezocht. Werkt u met een factoringbedrijf zoals Infomedics of Anders? Dan zorgen zij voor een juiste afhandeling van de facturering. Bent u nog geen klant bij een factormaatschappij? Onder voorwaarden mag u alsnog opdracht geven aan een factorbedrijf om de facturering en incassering voor u uit te voeren. 

Kan ik ook bij één zorgverzekeraar de CB aanvragen?

Nee, dat kan niet. De aanvraag gaat via het zorginkoopportaal van Vecozo en houdt ook in dat u instemt met de betaalovereenkomst, het addendum en overige bijlagen van de regeling. Na de aanvraag wordt door de afzonderlijke zorgverzekeraars beoordeeld of u in aanmerking komt voor de bijdrage en wat dan de bijdrage moet zijn. Is die bijdrage per maand lager dan € 50,- dan wordt deze niet uitbetaald. U heeft dus vooral te maken met de voor u belangrijke zorgverzekeraars. Maar u kunt niet zelf kiezen.

Is het voor mij verstandig om van de CB gebruik te maken?

De CB is bedoeld om zorgaanbieders in stand te houden in een periode dat normale zorgverlening moeilijker is. Het is op zich een goede regeling, maar het is voor de KNMT helaas niet mogelijk om individuele leden te adviseren over de aanvraag. Immers, de KNMT kent uw individuele omstandigheden niet. Dat is een rol voor uw eigen adviseur of, op basis van een specifieke opdracht, voor de adviseurs van het financiële loket. Uiteraard blijven wij u wel zo goed mogelijk informeren over de inhoud van de CB.

Het Financieel Corona Loket staat voor u klaar

Heeft u meer vragen? Het Financieel Corona Loket van de KNMT biedt veel informatie: