facebook

Daling van het aantal klachten tegen tandartsen zet ook door in 2021

Mark Zwartkruis
2 minuten
Vrouwelijke tandarts kijkt tevreden in de camera
Het jaarverslag van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg in Nederland is voor 2021 is openbaar gemaakt en er is reden tot tevredenheid. Hoewel het totaal aantal binnengekomen klachten vrijwel gelijk bleef met een jaar eerder, is het aantal klachten tegen tandartsen flink afgenomen.

Meer dan een kwart minder klachten

In 2021 hebben de tuchtcolleges in totaal 1.050 klachten binnen gekregen. In 2020 lag het aantal klachten ook rond dat getal. Maar waar tandartsen in dat jaar nog 69 klachten kregen, waren dat er in 2021 nog maar 51. Dat is een daling van zo’n 26% en daarmee een mooi resultaat. In 2020 daalde het aantal klachten tegen tandartsen ook al met ruim 20% ten opzichte van het jaar ervoor.

Het zorgt ervoor dat tandartsen ook een plekje lager komen te staan in het overzicht van alle zorgverleners die onder het tuchtrecht vallen. In 2020 waren het nog tandartsen die na artsen en verpleegkundigen de meeste klachten ontvingen. Inmiddels staan GZ-psychologen op die derde plaats en zijn tandartsen nu de vierde in de ranking.

Ook blijkt uit het jaarverslag dat niet alle afgehandelde tandartsklachten tot maatregelen hebben geleid. Zo werden uiteindelijk 15 klachten ongegrond verklaard, 10 klachten ingetrokken en 5 klachten niet ontvankelijk verklaard. Daarbij zijn ook nog 2 zaken gegrond verklaard zonder consequentie voor de tandarts.

Over de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg

De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg beoordelen naar aanleiding van een klacht van een patiënt of een tandarts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken. Het tuchtrecht geldt voor alle beroepsgroepen uit het BIG-register. Een tuchtcollege bestaat uit juristen en medisch-beroepsbeoefenaars.

Jaarverslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg 2021