facebook

‘Coronatriage’ vereenvoudigd

Hans Scholten
1 minuut
Kiezen
De triage van patiënten in de mondzorgpraktijk wordt vanaf nu vereenvoudigd. De Commissie Leidraad Mondzorg Corona heeft een nieuwe, kortere triage opgesteld. Voortaan is in 3 eenvoudige stappen duidelijk of een patiënt behandeld kan worden.

Naast de gemakkelijker triage heeft de Commissie Leidraad Mondzorg Corona ook de leidraad zelf vernieuwd. In versie 7.0 zijn onder andere de definities van de groepen A (patiënten die ‘gewoon’ behandeld kunnen worden) en B (patiënten die alleen spoedzorg kunnen krijgen) versimpeld.

Vertoont een kind dat naar de dagopvang of basisschool gaat klachten, maar is het volgens de geldende regels wel gewoon welkom op de opvang of op school? Dan mag het kind ook naar de mondzorgverlener! 

De aanvullende hygiënemaatregelen uit de Leidraad Mondzorg Corona blijven gelden. Zo is het bijvoorbeeld nog altijd niet de bedoeling om tijdschriften of speelgoed in de wachtkamer te leggen. Patiënten mogen wel gebruik maken van het toilet of de poetshoek.

De Commissie maakt zowel voor patiënten als mondzorgverleners geen onderscheid tussen wie wel en niet gevaccineerd is. Dat betekent dat iedereen zich aan de triage, de inzetschema’s en de gewone en de aanvullende hygiënemaatregelen moet (blijven) houden.

De Commissie maakt deze keuze omdat onderzoeken laten zien dat ook gevaccineerden klachten kunnen ontwikkelen, besmet kunnen raken en mogelijk anderen kunnen besmetten.

Naar de Leidraad Mondzorg Corona