facebook

Commissie Leidraad Mondzorg Corona van start

Hans Scholten
1 minuut
Richting geven
De beroepsorganisaties KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT hebben onlangs de Commissie Leidraad Mondzorg Corona ingesteld die de beroepsgroep op korte termijn zal voorzien van eenduidige adviezen rondom infectiepreventie gedurende de coronacrisis. De Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) en het ministerie van VWS hebben positief gereageerd op dit initiatief.

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona heeft haar eerste vergadering gehouden op 2 april jl. en streeft ernaar om in kort tijdsbestek te komen tot een set van overzichtelijke en eenduidige adviezen (leidraad) die stapsgewijs zal worden gepubliceerd door de beroepsorganisaties op basis van urgentie en relevantie voor dat moment. De leidraad zal telkens worden geactualiseerd zodat deze in de pas blijft lopen met de laatste wetenschappelijke en klinische inzichten en politieke besluitvorming. 

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona wil op basis van consensus tot zo breed mogelijk gedragen uitkomsten komen en zal daarvoor actief de samenwerking aangaan met alle beroepsgroepen, de (wetenschappelijke) opleidingen, de Patiëntenfederatie, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM en het Ministerie van VWS. Vooralsnog blijft de commissie actief zolang als dit noodzakelijk wordt geacht.

Samenstelling van de Commissie Leidraad Mondzorg Corona:

  • Voorzitter: drs. Maarten Jansen (KIMO)
  • Methodoloog / secretaris: drs. Mariska Tuut (PROVA)
  • Namens de KNMT: drs. Richard Kohsiek en drs. Rolf de Ruijter.
  • Namens de ANT: drs. Jan Willem Vaartjes en prof. dr. Fridus van der Weijden. 
  • Namens NVM-mondhygiënisten: Monique de Bruin en dr. Dagmar Else Slot.
  • Namens de ONT: Rob van Straten en prof. dr. Hugo de Bruyn

Leidraad Mondzorg Corona