Besluiten DMO en MKA voor instemming naar minister

03 januari 2018

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) heeft op 8 december 2017 de geactualiseerde besluiten Besluit Dento Maxillaire Orthopaedie en Beluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie vastgesteld. De besluiten zijn inmiddels ter instemming aangeboden aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport.

Na instemming van de minister en publicatie in de Staatscourant treden de besluiten met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2018.

In het Besluit DMO (pdf) is onder andere de beoordelingsstage voor buitenslands gediplomeerden geschrapt.

In het Besluit MKA (pdf) zijn onder andere de bepalingen omtrent deelname aan de kwaliteitsvisitatie van de NVMKA in het kader van herregistratie aangescherpt.

Meer informatie over het College Tandheelkundige Specialismen: www.knmt.nl/cts  

0 reacties op Besluiten DMO en MKA voor instemming naar minister