facebook

Beperkte wijzigingen in wetten en regels per 1 juli 2021

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
2 minuten
Aanpassen
Op 1 juli 2020 wordt een paar wetten en regels aangepast die ook mensen in de mondzorg treffen. Gelukkig zijn de veranderingen beperkt.

Minimumloon omhoog

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder gaat met ingang van 1 juli 2021 omhoog. Dit is het minimumloon bij een volledig dienstverband:

  • € 1.701,80 per maand
  • € 392,55 per week
  • € 78,51 per dag

Deze bedragen zijn aangepast in de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling 2021

Geen eHerkenning niveau 1 meer

Vanaf 1 juli 2021 kunnen ondernemingen geen gebruik meer maken van betrouwbaarheidsniveau 1 van eHerkenning. Dit niveau voldoet niet meer aan de internationale standaarden voor veilig inloggen. Tot nu toe was eHerkenning 1 bijvoorbeeld voldoende om subsidie aan te vragen voor het begeleiden van een leerling-tandartsassistent. Voortaan is daarvoor minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Met eHerkenning kunnen bedrijven veilig inloggen om online zaken met de overheid te regelen. 

Ingangsdatum aanbod vaste arbeidsomvang oproepovereenkomst

Sinds 1 januari 2020 bepaalt de wet dat een oproepkracht na 12 maanden recht heeft op een vaste arbeidsomvang. Een praktijkhouder moet uiterlijk in de dertiende maand een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen, gebaseerd op het gemiddeld aantal verloonde uren in de twaalf voorafgaande maanden. Per 1 juli 2021 wordt in de wet opgenomen dat het aanbod, indien dit door de werknemer binnen één maand wordt geaccepteerd, uiterlijk ingaat op de eerste dag van de vijftiende maand.

Regels rond oproepkrachten

Mogelijk alleen in 2021 nog aftrek scholingskosten

Naar verwachting is 2021 het laatste jaar waarin je opleidingskosten kunt aftrekken in de inkomensbelasting. Deze regeling wordt vermoedelijk per 1 januari 2022 vervangen door het STAP-budget. Dit is een beperkt persoonlijk ontwikkelbudget van circa € 1.000,- per jaar. Dit kan met name voor medewerkers in loondienst, waarvan de werkgever de scholingskosten niet vergoedt, een overweging zijn om in 2021 nog een 'kostbare' opleiding te volgen.

Maximumdagloon

Per 1 juli 2021 wordt het maximumdagloon (onder andere van belang bij doorbetaling tijdens ziekte) verhoogd tot € 225,57 per dag.

Geen ongevraagde telefonische verkoop meer

Voortaan word je als zzp-tandarts of consument alleen nog gebeld door telemarketeers als ze 'gelegen' bellen. Ongevraagde telefonische verkoop wordt namelijk verboden op 1 juli 2021. Telemarketeers mogen je alleen nog benaderen met aanbiedingen als je ze daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven. Het Bel-me-niet Register verdwijnt. Consumenten en zzp’ers mogen wel gebeld worden door bedrijven waar ze klant zijn of zijn geweest.

praktijkvoering
zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen