Bent u ook door Candesic gevraagd een enquête in te vullen?

06 juni 2019

Onderzoeksbureau Candesic benadert momenteel tandartsen met de vraag of zij een anonieme enquête willen invullen zodat het bureau, aan de hand van de resultaten, het tekort aan tandartsen kan bepalen. De KNMT krijgt momenteel vragen van tandartsen over deze enquête, waaronder de vraag of het invullen ervan verplicht is.

Geen wettelijke verplichting

Die wettelijke verplichting is er niet, zodat het tandartsen op basis daarvan vrij staat de enquête wel of niet in te vullen.

Onbekend voor wie

Ook rijst de vraag in wiens opdracht Candesic, dat in het verleden onder meer voor private equity-partijen zou hebben gewerkt, de enquête uitvoert. De KNMT kan dit niet uit de begeleidende tekst opmaken.

KNMT heeft eigen onderzoeksafdeling

Wel is duidelijk dat het onderzoek niet op verzoek van de KNMT wordt gedaan en, voor zover bekend, ook niet van het ministerie van VWS. De KNMT heeft een eigen onderzoeksafdeling, en het ministerie heeft het Capaciteitsorgaan en onderzoeksbureau Panteia onlangs onderzoek laten doen naar de huidige en toekomstige behoefte aan tandartsen.

Total votes: 24
Lees meer over:

0 reacties op Bent u ook door Candesic gevraagd een enquête in te vullen?