facebook

Belastingdienst informeert ondernemers over ‘coronaschuld’

Hans Scholten
1 minuut
Betalen
De Belastingdienst gaat ondernemers die nog belastingverplichtingen hebben uit de coronaperiode daarover in april een brief sturen. Daarin staan de nog verschuldigde bedragen per 31 januari 2022. Uiterlijk per 1 oktober moet worden begonnen met het aflossen.

 De aflossingstermijn van de belastingschulden uit de coronatijd is ten hoogste 60 maanden. De invorderingsrente is voor deze verplichtingen verlaagd naar 0,1%. Met ingang van 1 juli 2022 wordt deze verhoogd naar 1%. Daarna stijgt de rente in enkele stappen naar het oorspronkelijke niveau van 4% per 1 januari 2024.

In de brief van de Belastingdienst staat ook informatie voor ondernemers die ondersteuning nodig hebben of verwachten niet aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. 

Nadere informatie? Kijk op www.kvk.nl/adviesteam of raadpleeg je accountant of adviseur.