facebook

Antwoord op 6 vragen over het behandelen van corona-verdachte patiënten

Hans Scholten
3 minuten
Op zoek naar corona
Tandartsen hebben vooral behoefte aan informatie over het behandelen van corona- of coronaverdachte patiënten en de voorbereiding daarop. Dat blijkt uit de ledenpeiling van de KNMT over het verlenen van spoedzorg aan deze groep patiënten in de reguliere praktijk, zoals per 1 juli het geval zal zijn. We geven antwoord op 6 veel in de peiling gestelde vragen.

Aan de peiling deden zo’n 290 leden mee. Behalve over behandelen en het treffen van voorbereidingen leven er ook vragen over de triage, maar naar verhouding minder. Een aantal tandartsen maakt zich zorgen over de eigen gezondheid of die van het team. 

6 veelgestelde vragen uit de ledenpeiling 

1. Hoe vaak komt het voor dat corona(verdachte) patiënten spoedzorg nodig hebben?

In de eerste weken van juni waren er 58 aanmeldingen in totaal over de 12 Centum voor Acute Mondzorg (CAM) praktijken. Dat betekent dat een CAM nu gemiddeld eens per 5 dagen een aanmelding krijgt. Van alle aanmeldingen leidt ongeveer 1 op de 5 tot een behandeling. Dus in heel Nederland waren er in de maand juni ongeveer 12 behandelingen.

De kans dat de bijna 4.800 reguliere praktijken een corona-verdachte patiënt daadwerkelijk zal behandelen is dus heel klein – wanneer de huidige epidemiologische situatie van COVID-19 in Nederland gelijk blijft.

2. Iemand in het team behoort tot de risicogroepen. Kan zo iemand ook veilig corona-verdachte patiënten behandelen?

CAM-tandartsen raden aan om de spoedzorg voor corona(verdachte) patiënten open binnen het team te bespreken. En in overleg de taken te verdelen: de een voelt zich wel prettig bij het behandelen, de ander niet, bijvoorbeeld omdat ze tot een risicogroep behoren.

Lukt het niet om de zorg in de eigen praktijk te beleggen, maak dan afspraken met andere praktijken. Praktijken hebben immers een zorgplicht en moeten hun patiënten helpen, maar dat mag ook in een andere praktijk waarmee ze samenwerken. Praktijken kunnen dus, net zoals voor spoeddiensten, onderling afspraken maken over hoe ze omgaan met coronapatiënten met acute gebitsproblemen. Deze afspraken kunnen op verschillende niveaus gemaakt worden tussen praktijken. Zeer lokaal met een praktijk in de buurt of meer regionaal op kringniveau. Of wellicht zelfs met enkele kringen.

Tot slot is het goed om te weten dat binnen de CAM-locaties geen enkele zorgverlener COVID-19-gerelateerde ziekteverschijnselen vertoond heeft.

3. Wanneer kan ik het best corona(verdachte) patiënten behandelen?

CAM-tandartsen raden aan corona(verdachte) patiënten na het reguliere programma te behandelen. 

4. Welke persoonlijke beschermingsmiddelen moet ik gebruiken en waar kan ik ze aanschaffen? En hoeveel voorraad heb ik nodig?

CAM-praktijken gebruikten bij de behandeling:

  • een FFP2-masker;
  • een spatbril;
  • handschoenen;
  • een chirurgische muts;
  • een spatwaterdicht overschort met lange mouw;
  • gesloten en goed reinigbare schoenen.

Ze deden dat op basis van de werkinstructie voor CAM-praktijken (pdf). Deze wordt momenteel herijkt op basis van de laatste inzichten.

Het is dus nog niet 100% duidelijk welke persoonlijke beschermingsmiddelen reguliere praktijken zullen moeten gaan gebruiken. De materialen die de CAM-praktijken gebruiken zijn verkrijgbaar bij de dentale depots.

Gezien het zeer beperkte aantal voorziene behandelingen hoeft u van de persoonlijke beschermingsmiddelen die alleen bij corona(verdachte) patiënten worden gebruikt maar een kleine voorraad aan te houden.

5. Kan ik de extra kosten van het behandelen van corona(verdachte) patiënten in rekening brengen?

De Mondzorgalliantie is (nog steeds) in gesprek over het in rekening brengen van meerkosten vanwege de coronacrisis. Het gaat daarbij om meerkosten die voor alle patiënten gelden en ook om meerkosten voor het behandelen van corona(verdachte) patiënten.

6. Welke voorbereidingen moet ik treffen voor het behandelen van corona(verdachte) patiënten? 

Dat is nog niet precies bekend. De werkinstructie die de CAM- locaties gebruikten (pdf) wordt momenteel op basis de laatste inzichten herijkt voor gebruik in de reguliere mondzorg. De nieuwe werkinstructie wordt zo spoedig als mogelijk beschikbaar gesteld.

Werkinstructie Spoedzorg COVID-19 op 30 juni gepubliceerd

Op 30 juni is de werkinstructie Spoedzorg COVID-19 gepubliceerd. Deze werkinstructie maakt duidelijk welke voorzorgsmaatregelen er genomen moeten worden om patiënten die (vermoedelijk) besmet zijn met het coronavirus te behandelen.

Naar de werkinstructie Spoedzorg COVID-19

Op de website volgen binnenkort nog meer vragen en antwoorden over het behandelen van coronapatiënten en coronaverdachte patiënten.