facebook

Antigeen(snel)testen beschikbaar voor de zorg

Hans Scholten
2 minuten
Antigeen(snel)test coronavirus
Het ministerie van VWS stelt vanaf nu sneltesten voor het coronavirus beschikbaar. De bedoeling is dat de zorgsector deze antigeentesten zo snel als mogelijk kan inzetten. De Mondzorgalliantie is in gesprek met het ministerie over de manier waarop de mondzorg gebruik kan maken van dit type testen.

De sneltesten worden geleverd door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). De reguliere mondzorg kan die er momenteel niet bestellen. Deze antigeentesten zijn bedoeld voor zowel medewerkers in de zorg als patiënten en cliënten. De testen mogen alleen gebruikt worden voor mensen met klachten. De antigeentesten zijn namelijk nog niet gevalideerd om te gebruiken voor mensen die geen symptomen hebben. 

Behalve het bestellen ervan is ook de wijze waarop de testen gebruikt kunnen worden aan voorwaarden gebonden. Wie buiten de GGD-teststraten testen wil afnemen moet aan een aantal uitgangspunten voldoen. De belangrijkste daarvan zijn het zorgen voor veilige afname van monsters en uitvoering van testen door speciaal daarvoor getraind personeel, met adequate persoonlijke beschermingsmiddelen en onder medische verantwoordelijkheid van een (bedrijfs)arts met een BIG-registratie en het borgen van verplichte melding (op grond van Wet Publieke Gezondheid) van positieve personen bij de regionale GGD.

Zowel de bestelwijze als de voorwaarden voor het kunnen afnemen van testen maakt dat sneltesten nu nog niet in mondzorgpraktijken zelf kan plaatsvinden. De Mondzorgalliantie van KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT is in gesprek met het ministerie van VWS om te kijken op welke manier de mondzorg binnen afzienbare tijd ook gebruik kan maken van de sneltesten.