facebook

ACTA-debat: een gezond gebit, alleen voor de rijken?

Karel Gosselink
2 minuten
Acta-spui
Is het hebben van een goed gebit alleen maar weggelegd voor mensen met voldoende geld? Deze vraag stond centraal in een debatbijeenkomst van ACTA op 29 oktober in debatcentrum Spui25. Mondzorg in de basisverzekering en meer aandacht voor preventie werden als oplossingen aangedragen. 

Groeiende groep lijkt tandarts niet meer te bezoeken vanwege kosten

Volgens ACTA-decaan Albert Feilzer – een van de organisatoren van het debat - is er reden tot bezorgdheid. Sinds het afschaffen van het ziekenfonds constateert hij een toenemende tweedeling in de mondzorg. Tegenover de groep mensen die de tandarts kan betalen, lijkt er een groeiende groep te zijn die de tandarts niet meer bezoekt omdat het te duur is. Ook constateert hij dat de gewoonte om ieder halfjaar de tandarts te bezoeken – stammend uit de ziekenfondsperiode - steeds meer verdwijnt.  Al met al vallen er groepen buiten de boot en is er minder aandacht voor preventie.

Preventie maakt het verschil in meer of minder behandelen

En juist preventie zou het verschil kunnen maken, aldus Bruno Loos, ACTA-hoogleraar Parodontologie. Preventie is altijd goedkoper dan achteraf behandelen en heeft ook effect op de algemene gezondheid. Zo blijkt uit onderzoek van Loos dat parodontitis een risicofactor is voor het verkrijgen van hart- en vaatziekten. Als dit wordt behandeld dan verbetert de situatie, beweert Loos.

Meer preventie: mondzorg in de basisverzekering, abonnement bij de tandarts of gezond gedrag belonen

Het debat eindigde met de vraag hoe preventie meer aandacht kan krijgen, met name voor ouderen en jongeren met veel risico. Verschillende oplossingen passeerden de revue. Zo pleit Feilzer ervoor dat mondzorg voor iedereen in de basisverzekering wordt opgenomen. “Dit zorgt er ook voor dat ‘armere’ ouders gewoon met hun kinderen naar de tandarts kunnen gaan zonder de schaamte dat ze het voor zichzelf niet kunnen betalen.” Loos oppert een systeem waarin preventie financieel meer loont dan curatie, bijvoorbeeld door een abonnementstarief voor de tandarts of het belonen van gezond gedrag.

Denktank om mondzorg van toekomst vorm te geven

Volgens Loos zou er een denktank moeten komen die nadenkt over hoe de mondzorg er de komende 25 jaar uit moet komen te zien. “Dit in plaats van het ad hoc denken.”