facebook

Aanvragen continuïteitsbijdrage kan nog tot en met 14 juli

Hans Scholten
1 minuut
Verlaten mondzorgpraktijk
Mondzorgpraktijken kunnen nog tot en met dinsdag 14 juli een continuïteitsbijdrage aanvragen. Dat heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekendgemaakt. Aanvankelijk was de deadline 30 juni. Een aanvraag intrekken kan ook. ZN heeft ook de berekening van inhaalzorg verduidelijkt: die wordt niet per maand, maar voor de hele periode berekend.

Zorgaanbieders die bij nader inzien toch willen afzien van hun aanvraag voor een continuïteitsbijdrage kunnen dat kenbaar maken tot maximaal 5 kalenderdagen na het indienen van de aanvraag bij VECOZO. Voor eerder ingediende aanvragen is intrekking nog mogelijk tot uiterlijk dinsdag 30 juni aanstaande.

Een aanvraag intrekken kan door eenmalig, bij de grootste zorgverzekeraar in de regio, een ondertekend verzoek in te dienen. Deze zorgverzekeraar zal dan de andere zorgverzekeraars infomeren over het intrekken van de aanvraag.

Inhaalzorg: niet per maand maar voor de hele periode

Na contact met enkele branche- en beroepsorganisaties, waaronder de Mondzorgcoalitie, heeft ZN besloten de werkwijze voor de verrekening van inhaalzorg en de bepaling van omzetderving te verduidelijken. Dat betekent dat de inhaalzorg en de omzetderving (op uniforme wijze) niet per maand, maar voor de periode als geheel, worden bepaald. Voor alle zorgaanbieders pakt dit neutraal of positief uit, zo stelt ZN.

Financieel Corona Loket: alles over de continuïteitsbijdrage