facebook

Aansluiting factoring alsnog mogelijk na aanvraag CB

Hans Scholten
2 minuten
vrouw brievenbus post
Niet-gecontracteerde tandartsen kunnen zich ook na het aanvragen van een continuïteitsbijdrage nog aansluiten bij een servicebureau. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) meldt dit op haar website. Dit kan wenselijk zijn omdat praktijken die een beroep doen op de continuïteitsbijdrage-regeling facturen voor verzekerde zorg rechtstreeks en digitaal bij de zorgverzekeraar in moeten dienen. Een rekening rechtstreeks aan de patiënt sturen of direct laten betalen mag niet, ook niet voor behandelingen tijdens spoeddiensten.

Wie dat toe nu toe wel deed, maar nu liever gebruik maakt van de diensten van een factoringbedrijf kan dat onder voorwaarden na het aanvragen van de continuïteitsbijdrage alsnog doen. 

Vooraf overstap melden

Zo moet je voorafgaand aan de overstap bij de zorgverzekeraars deze overstap melden. Dit doe je door de machtiging van het servicebureau toe te sturen waaruit blijkt dat er overeenstemming is tussen de klant (de mondzorgpraktijk) en het servicebureau. 

Apart toestemming voor vordering vragen

Wil je naast de administratieve verwerking van facturen voor patiënten ook de gehele vordering ervan overdragen aan een factoringbureau, moet je daarvoor ook vóóraf toestemming krijgen van de zorgverzekeraars. Deze vraag je aan door de machtiging op te sturen (onder vermelding van ‘overdracht vordering').

Toestemming vragen bij elke zorgverzekeraar

Vooralsnog moet je de toestemming bij elke zorgverzekeraar van wie je continuïteitsbijdrage krijgt apart aanvragen.

Overige artikelen betaalovereenkomst blijven van kracht

Verder geldt dat alle overige artikelen in de betaalovereenkomst onverkort van kracht blijven. Vanaf het moment dat de zorgverzekeraar het rekeningnummer heeft verwerkt (meestal na afhandeling van de eerste declaratie via het servicebureau), zal ook de continuïteitsbijdrage worden overgemaakt via het servicebureau. 

Wie al werkte met een servicebureau hoeft niets te doen

Wie al vóór 1 maart werkte met een servicebureau, hoeft in het kader van de continuïteitsbijdrage deze toestemmingen niet te vragen.

Factoringbedrijf is geen partij in CB

Factoringbedrijven zijn overigens geen partij in de continuïteitsbijdrage-regeling. Zij horen niet van de zorgverzekeraar of een praktijk de continuïteitsbijdrage heeft aangevraagd, noch of deze al dan niet is toegekend. Wel wordt de continuïteitsbijdrage gestort op de rekening van het servicebureau.

Declareren en factureren onder de continuïteitsbijdrage-regeling