facebook

Aangepaste maatregelen in nieuwe Leidraad Mondzorg Corona

Hans Scholten
2 minuten
In de wachtkamer
De Leidraad Mondzorg Corona is aangescherpt. Zo wordt patiënten van 13 jaar en ouder in de praktijk geadviseerd een mondkapje te dragen en wordt de triage voor kinderen gelijkgesteld aan die voor volwassenen. Zoals gebruikelijk bij nieuwe versies is deze ook dit keer per direct van kracht.

De belangrijkste aanpassingen in de Leidraad Mondzorg Corona 10.0 ten opzichte van de vorige versie zijn:

  • Voor kinderen (0-18 jaar) gelden nu dezelfde regels voor een bezoek aan de mondzorgverlener als voor volwassenen. Dat betekent dat kinderen in de basisschoolleeftijd niet langer behandeld kunnen worden als ze hoesten of verkoudheidsklachten hebben. Ook zij moeten hun bezoek dan uitstellen (spoedklachten uitgezonderd). De Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC) hanteert daarmee voor 0- tot 3-jarigen een iets strengere koers dan het geldende overheidsbeleid vanwege de huidige epidemiologische situatie in de maatschappij. Daarnaast is de CLMC van mening dat de regel duidelijker is en daarmee beter toepasbaar.
  • De strengere regels die gelden voor thuisquarantaine zijn doorgevoerd in de Leidraad conform het geldende overheidsbeleid. Als je zelf geen klachten hebt maar wel een huisgenoot die corona heeft, moet je in thuisquarantaine en mag je niet naar de mondzorgverlener, ook al ben je gevaccineerd. 
  • Patiënten (en andere bezoekers) vanaf 13 jaar moeten een mondneusmasker dragen als ze zich door de praktijk bewegen. 
  • Medewerkers dragen altijd en overal in de praktijk chirurgische mondneusmaskers. Een uitzondering geldt voor werkzaamheden op administratieve werkplekken en de balie. Daar mag ook worden volstaan met 1,5 meter afstand, of, als dat niet kan, een (balie)scherm.

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona wijst er ten slotte in de nieuwe leidraad nog op dat het in sommige gevallen zinvol kan zijn om ‘mondzorg op afstand’ te geven aan patiënten die na triage niet naar de praktijk mogen komen voor een behandeling (de zogenaamde patiëntengroep B die geen spoedeisende zorg nodig heeft).

Leidraad, triage en inzetbaarheidsschema aangepast

Als gevolg van de wijzigingen in de leidraad is ook de triage aangepast. Tot slot zijn er ook aanpassingen gedaan in het stroomschema om te bepalen of een medewerker ingezet kan worden. Alle nieuwe documenten staan op www.knmt.nl/leidraad.