facebook

Aandacht gevraagd voor testen mondzorgverleners

Hans Scholten
2 minuten
Testen op Covid19
De Mondzorgalliantie dringt er bij het ministerie van VWS op aan dat het voorrangsbeleid voor eerstelijns zorgverleners bij het testen op het coronavirus ook voor de mondzorg gaat gelden. Als mondzorgverleners lang moeten wachten op een test, brengt dat de continuïteit van de zorg en daarmee de gezondheid van patiënten in gevaar, zo stelt de alliantie in een brief aan het ministerie.

Belang van snelle toegang

In haar brief aan VWS vraagt de Mondzorgalliantie aandacht voor het belang van snelle toegang tot het testen op het coronavirus voor mondzorgverleners. Uit recente cijfers van het Meldpunt Mondzorg Corona blijkt dat mondzorgverleners momenteel gemiddeld 4 dagen niet kunnen werken in het huidige testbeleid, met uitschieters daar boven. 

Sluiting voor patiënten voorkomen

Omdat de mondzorg in Nederland veel kleine praktijken behelst waar vaak slechts één tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus werkt, brengt het wachten op een testuitslag voor deze zorgverleners vaak sluiting van een volledige praktijk met zich mee. Dat betekent dat de zorg voor alle patiënten van een dergelijke praktijk afgezegd (en later ingehaald) moet worden. Mondzorgverleners sneller testen en sneller de uitslag geven is daarom cruciaal.

Voorrang zorgverleners gevraagd in Tweede Kamer

Tijdens het debat over de coronapandemie op woensdag 12 augustus nam de Tweede Kamer een motie aan om zorgverleners voorrang te geven bij het testen op corona. Deze motie van 50Plus werd aangenomen met steun van alle andere partijen in de Tweede Kamer. De motie verzoekt de regering “om te bewerkstelligen dat zorgpersoneel altijd met voorrang getest kan worden en er tevens voor te zorgen dat testresultaten van zorgmedewerkers met de grootst mogelijk spoed aan hen bekend gemaakt zullen worden teneinde het gevaar van besmettingen te minimaliseren en onnodig ziekteverzuim te voorkomen.” De regering heeft nu beloofd de uitvoerbaarheid van de motie te onderzoeken.

Over de Mondzorgalliantie

De Mondzorgalliantie is het samenwerkingsverband van de beroepsverenigingen in de mondzorg KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT.

Lees: brief van de Mondzorgalliantie aan VWS over snelle toegang coronatesten mondzorg (pdf)