facebook

Passende zorg - NVMKA voorjaarscongres

De tweede dag van het NVMKA Voorjaarscongres 2022 stond in het teken van ‘Passende zorg’. Op uitnodiging van de Soc-K gaven professor Jan Kremer en dr. Xander Koolman invulling aan dit actuele thema, ieder vanuit een eigen perspectief. Naast dit thema voor de toekomst, vraagt de Soc-K ook nadrukkelijk om input van de leden voor de Visienota MKA-chirurgie 2023-2028.

Als speciaal gezant passende zorg van het Zorginstituut Nederland benadrukte professor Kremer de noodzaak dat medische professionals passende zorg tot uitgangspunt van hun handelen maken. Volgens Kremer is het niet de vraag óf, maar hóe keuzes gemaakt gaan worden om het zorgstelsel overeind te houden. Passende zorg zal daarbij het hoofdthema worden.

Presentatie Kremer (pdf)

Gezondheidseconoom Koolman liet zien wat de gevolgen kunnen zijn van de prikkels die het huidige zorgstelsel in zich heeft bij het maken van keuzes. Het is de overheid er alles aan gelegen om perverse prikkels te elimineren.

Presentatie Koolman (pdf)

Aan het einde van de voordrachten gaven beide sprekers de (aanwezige) kaakchirurgen de opdracht de handschoen op te pakken en de principes van passende zorg onderdeel van het MKA-chirurgisch beleid te laten zijn.

In de aansluitende zaaldiscussie werd toegelicht dat de Soc-K - samen met de NVMKA - in de komende zomerperiode de huidige Visienota MKA-chirurgie 2018-2022 inhoudelijk onder de loep neemt en actualiseert in het kader van passende zorg.

Presentatie Soc-K Passende zorg - Johan van Ingen (pdf)

De Soc-K verwacht dat de uitgangspunten van de huidige Visienota (vooruitstrevende, patiëntgerichte ambitie; heldere definitie en positie; en samenwerking in stimulerende organisatie) niet sterk zullen veranderen; zij zullen de basis blijven vormen voor de organisatie en positionering van de MKA-chirurgie.

Vanzelfsprekend zal de Soc-K de toekomstige Visienota 2023-2028 ook uitdragen naar de veldpartijen.

De Soc-K nodigt alle kaakchirurgen bij de KNMT van harte uit input te leveren aan de herziening van de huidige Visienota tijdens de Adviesraad MKA-chirurgie van 20 juni 2022 of schriftelijk via kaakchirurgie@knmt.nl.

Lees de Visienota 2018-2022 (pdf)