Filters

Tandarts-specialisten

De KNMT behartigt niet alleen de belangen van tandartsen, maar ook die van kaakchirurgen en orthodontisten.

 

Deze inhoud is geblokkeerd door uw cookie voorkeuren.

MKA-chirurg Marloes Nienhuijs | KNMT. Groot genoeg om er speciaal voor jou te zijn van KNMT op Vimeo.

 

Dit doet de KNMT voor kaakchirurgen en orthodontisten:

  • Collectieve landelijke belangenbehartiging voor kaakchirurgen en orthodontisten;
  • voorlichting over nieuwe regelgeving, tarieven, relevante actualiteiten en dergelijke;
  • zorgen voor marktconforme tarieven waarmee alle aspecten van specialistisch handelen zijn afgedekt;
  • behouden van de bijzondere positie van de kaakchirurg ten opzichte van de medisch specialist, en van de orthodontist ten opzichte van de tandarts;
  • zorgen voor nette contracten met zorgverzekeraars en zorginstellingen;
  • borgen van goede toegankelijkheid van de kaakchirurgie en orthodontie;
  • periodieke afstemming met Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit over (interpretatie van) prestaties en tarieven;
  • adviseren aan en afstemmen met het KNMT-bestuur.

Tandartsspecialist maar nog geen lid van de KNMT? Meld u aan!

De belangen van kaakchirurgen en orthodontisten behartigd in 3 commissies

Dat doen de overkoepelende Sectie Tandarts-Specialisten, de Adviesraad Kaakchirurgie en de BegeleidingsCommissie Orthodontie.

Meepraten over de vereniging

Twee keer per jaar zijn er Algemene Sectie Vergaderingen (ASV) waarvoor alle leden tandartsspecialisten zich kunnen laten informeren en kunnen meepraten over de belangenbehartiging en dienstverlening door de KNMT. In 2020 vinden deze ASV's plaats op 22 juni en 23 november bij het NBC in Nieuwegein.

Advies voor tandarts-specialisten

Orthodontisten en kaakchirurgen kunnen met vragen terecht bij de KNMT Ledenservice. Kaakchirurgen kunnen daarnaast met specifieke vragen terecht op kaakchirurgie@knmt.nl.

Informatie voor alle tandarts-specialisten

Bij de KNMT aangesloten tandarts-specialisten ontvangen regelmatig informatie op maat, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven. Speciaal voor tandarts-specialisten bevat deze website daarnaast informatie over:

Informatie voor mka-chirurgen

Informatie voor orthodontisten

  • Visiedocument orthodontie is in de maak; gereed in 2020