Filters

Tandartsen met een cao

Speciaal voor tandartsen die onder een cao vallen heeft de KNMT zich aangesloten bij werknemersorganisatie FBZ. FBZ onderhandelt namens tal van (beroeps)verenigingen over de arbeidsvoorwaarden van een brede groep medici, paramedici en andere hoogopgeleide zorgverleners.

Voor leden van de KNMT die onder een cao vallen betekent dit dat FBZ automatisch hun werknemersbelangen behartigt. De top 3 cao’s waar tandartsen mee te maken hebben zijn de cao UMC, cao Nederlandse universiteiten en de cao Ziekenhuizen.

Factsheet FBZ (pdf)

FBZ Rechtshulp

Via de KNMT kunt u gebruik maken van FBZ Rechtshulp, zodat u deskundig geholpen wordt bij al uw arbeidsgerelateerde vragen. Of het nu gaat om de check van uw arbeidsovereenkomst, een vraag over functiewaardering, een conflict bij uw werkgever of hulp bij een dreigend ontslag.

De juridische experts van FBZ Rechtshulp kennen uw arbeidsvoorwaarden en rechten als geen ander en kunnen snel voor u aan de slag. U heeft recht op 10 uur gratis dienstverlening per jaar.
Vragen? Stel ze via: rechtshulp@fbz.nl. U krijgt snel antwoord. Dringend probleem? Neem direct contact op met FBZ Rechtshulp via 088 - 1344 111. FBZ Rechtshulp is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur.

Meer informatie over FBZ Rechtshulp (pdf)

FBZ Rechtshulp

Gegevensuitwisseling met FBZ

Om het FBZ mogelijk te maken in contact te komen met KNMT-leden op wie een cao van toepassing is, stelt de KNMT gegevens uit de ledenadministratie ter beschikking aan FBZ. Het gaat daarbij om naam, adres, woonplaats en e-mailadres alsmede de naam, adres en woonplaats van de desbetreffende werkgever. FBZ kan u dan namens de KNMT raadplegen over bepaalde arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen.
Wilt u niet dat de KNMT uw gegevens aan FBZ ter beschikking stelt, geef dit dan door aan de ledenadministratie. In dat geval kunt u niet persoonlijk op de hoogte worden gebracht van bijvoorbeeld het afsluiten van een sociaal plan bij een eventuele reorganisatie bij uw werkgever.

Contributie retour?

Werkt u als tandarts(specialist) onder een CAO, bijvoorbeeld de CAO UMC, dan kunt u via uw werkgever in veel gevallen (een deel van) de contributie van de KNMT 'belastingvoordelig' terugvragen. Informeer hiernaar bij uw werkgever.