Tandartsen met een cao

Speciaal voor tandartsen die onder een cao vallen heeft de KNMT zich aangesloten bij werknemersorganisatie FBZ. FBZ onderhandelt namens tal van (beroeps)verenigingen over de arbeidsvoorwaarden van een brede groep medici, paramedici en andere hoogopgeleide zorgverleners.

Voor leden van de KNMT die onder een cao vallen betekent dit dat FBZ automatisch hun werknemersbelangen behartigt. De top 3 cao’s waar tandartsen mee te maken hebben zijn de cao UMC, cao Nederlandse universiteiten en de cao Ziekenhuizen.

Factsheet FBZ (pdf)

Gegevensuitwisseling met FBZ

Om het FBZ mogelijk te maken in contact te komen met KNMT-leden op wie een cao van toepassing is, stelt de KNMT gegevens uit de ledenadministratie ter beschikking aan FBZ. Het gaat daarbij om naam, adres, woonplaats en e-mailadres alsmede de naam, adres en woonplaats van de desbetreffende werkgever. FBZ kan u dan namens de KNMT raadplegen over bepaalde arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen.
Wilt u niet dat de KNMT uw gegevens aan FBZ ter beschikking stelt, geef dit dan door aan de ledenadministratie. In dat geval kunt u niet persoonlijk op de hoogte worden gebracht van bijvoorbeeld het afsluiten van een sociaal plan bij een eventuele reorganisatie bij uw werkgever.

Contributie retour?

Werkt u als tandarts(specialist) onder een CAO, bijvoorbeeld de CAO UMC, dan kunt u via uw werkgever in veel gevallen (een deel van) de contributie van de KNMT 'belastingvoordelig' terugvragen. Informeer hiernaar bij uw werkgever.

Total votes: 21