facebook

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL 2.0)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL 2.0) is sinds oktober 2020 de opvolger van de TVL 1.0.

Laatste update: 11 juni 2021

Wat is het?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten voorziet in een bijdrage in de vaste lasten (niet zijnde de loonkosten; daarvoor is de NOW). De belangrijkste voorwaarde is een minimaal omzetverlies van 30%. De TVL loopt tot en met 30 september 2021 en is opgedeeld in 4 periodes van 3 maanden. De regeling wordt uitgevoerd door RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland).

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden en wat krijg je?

 • Aanvragen is steeds voor een periode van 3 maanden.
 • Het maximale bedrag verschilt per kwartaal
 • Je hebt een mkb-bedrijf (met of zonder personeel).
 • Je hebt ten minste 30% omzetverlies door de coronacrisis. 
 • Je hebt in de periode oktober 2020 tot en met september 2021 minimaal € 1.500 aan vaste lasten per 3 maanden (loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij). 
 • De SBI-code van je bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes. Je kunt jouw SBI-code opzoeken met de adviestool van RVO. Je hebt hiervoor je KVK-nummer nodig.
 • Je bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Je bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Je hebt minimaal 1 vestiging met een ander adres dan je privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Uitzonderingen zijn horecaondernemingen met een bepaalde SBI-code en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
 • Je bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Je bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt voor het 2e kwartaal van 2021 uitgebreid van 85% naar 100%. 
 • TVL wordt verlengd tot en met Q3 2021. De voorwaarden blijven hetzelfde als bij TVL Q2 2021. Bedrijven mogen kiezen tussen referentieperiode Q3 2019 of Q3 2020.

Hoe aan te vragen?

Aanvragen gaat via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)

Meer informatie over deze regeling?

coronavirus