facebook

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL 1.0)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL 1.0) is vanaf juni 2020 de opvolger van de Tegemoetkoming Overbrugging Getroffen Sectoren (TOGS).

Laatste update: 5 november 2020

Wat is het?

De TVL 1.0 helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van hun vaste lasten. De regeling is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.

Het gaat hierbij om vaste, doorlopende kosten zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen er niet bij; die worden immers gecompenseerd door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Anders dan de TOGS houdt deze regeling wel rekening met de hoogte van het omzetverlies. Hoe hoger het omzetverlies in de periode juni t/m september 2020 (omzet 2020) in vergelijking met de gerealiseerde omzet in diezelfde periode in 2019 (de referentieomzet), hoe hoger de tegemoetkoming. De referentieomzet wordt in de formule geduid als A. Het percentage omzetdaling wordt geduid als B.

(Referentieomzet – Omzet 2020)/ Referentieomzet   x  100%  (B)

De tegemoetkoming wordt daarnaast gebaseerd op de vaste lasten gedeeld door de omzet. Voor deze vaste lasten is een gemiddeld percentage per sector berekend. Het percentage vaste kosten van de omzet is voor de mondzorg bepaald op 15%. De relevante SBI codes zijn voor praktijken van tandartsen 86.23.1, voor praktijken voor tandheelkundig specialisten  86.23.2. en voor tandtechnici 32.50.1.  De 15% wordt in de formule geduid als C. Het kabinet heeft ten principale bepaald om maximaal 50% van de vaste lasten te compenseren. Een bedrijf krijgt bovendien maximaal € 50.000 (netto) voor vier maanden.

De berekening is als volgt:

A (referentieomzet) x B (omzetdaling) x C (VL/omzet) x 50% (totale subsidie met een maximum van € 50.000)

TVL 1.0 in relatie tot TOGS 

Ook wie al gebruik maakt van de TOGS kan een beroep doen op de TVL 1.0. De compensatie van de TVL 1.0 gaat over de periode 1 juni t/m 30 september 2020 en komt bovenop de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020.

TVL 1.0 in relatie tot NOW

Bedrijven kunnen tegelijk een beroep doen op de TVL 1.0 en de NOW(2). De NOW compenseert de loonkosten deels en de TVL 1.0 komt juist tegemoet aan andere vaste lasten. De TVL 1.0 is bedoeld als aanvulling op de NOW (loonkosten), maar heeft daar wel invloed op. Een ontvangen TVL 1.0 (of continuïteitsbijdrage) wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. 

TVL 1.0 in relatie tot CB

De continuïteitsbijdrage telt mee als omzet bij het bepalen van de omzet in de periode juni t/m september.

TVL 2.0

De belastingvrije bedrijfskostensubsidie TVL wordt met ingang van 1 oktober 2020 met drie termijnen van telkens drie maanden verlengd. Het maximale bedrag dat per onderneming kan worden verstrekt wordt in aanvang verhoogd tot ten hoogste € 90.000,- per termijn en vervolgens in de resterende twee termijnen afgebouwd tot een nog nader te bepalen bedrag. De voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie op basis van de TVL blijven gelijk. De regeling TVL 1.0 kan worden aangevraagd voor de periode tot en met september. Sinds oktober 2020 vraagt u de regeling TVL 2.0 aan.

Voor wie?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) is bedoeld voor mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Ondernemers (zoals tandartsen) die voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). 

Hoe aanvragen?

TVL 1.0 aanvragen is niet meer mogelijk. 

Meer informatie over TVL 2.0

NOW 2 en TVL, hoe zit dat precies?

Heb je vragen over de rijksregelingen Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2) of Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)? Richard Take legt je in onderstaand filmpje uit wat deze regelingen precies betekenen.

Watch De financiële rijksregelingen NOW 2 en TVL: wat betekenen ze precies? Richard Take legt uit | KNMT on YouTube.

Meer informatie 

coronavirus