facebook

Tegemoetkoming Overbrugging Getroffen Sectoren (TOGS)

Eenmalige, belastingvrije gift van € 4.000,-.

Laatste update: 1 oktober 2020

De TOGS eindigde op 15 juni 2020. Ondernemers die voor de TOGS in aanmerking komen, kunnen sinds 1 juni 2020 gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Wat is het?

De Tegemoetkoming Overbrugging Getroffen Sectoren (TOGS) is een eenmalige, belastingvrije gift van € 4.000,- van de rijksoverheid, bedoeld als een tegemoetkoming in de vaste kosten, anders dan personeelskosten van de onderneming.

Het is expliciet niet bedoeld als een inkomensregeling voor de ondernemer (DGA, eigenaar eenmanszaak, etc), daarvoor is de zogenaamde Tozo-regeling beschikbaar (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). 

De TOGS-regeling staat open voor ondernemingen in de meest getroffen sectoren. Dit wordt bepaald aan de hand van de vereiste KVK SBI-codes. De SBI code voor tandartsen is 86.23.1. Voor tandheelkundig specialisten is dat 86.23.2. De regeling wordt uitgevoerd door RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland).

De uitbreiding van het aantal sectoren dat gebruik kan maken van de regeling Tegemoetkoming Schade Covid-19 (TOGS) heeft geleid tot een verdere wijziging van de voorwaarden per 15 april.

Aan de voorwaarden  is voor (mond)zorgondernemers specifiek de eis toegevoegd dat er wordt verklaard dat in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste € 4.000,- wordt geleden en dat er in die periode sprake is van tenminste € 4.000,- aan kosten, zulks na tegemoetkomingen van de zorginkopers.

Bij het bepalen van de omzet worden de ontvangsten uit de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars als omzet beschouwd. 

Bij het bepalen van de kosten worden de ontvangsten uit de NOW-regeling in mindering gebracht op de kosten. Achteraf kan e.e.a. worden getoetst aan de hand van het opvragen van financiële stukken. 

Daarnaast moet worden verklaard dat sprake is van een vestiging die fysiek is afgescheiden van de privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft. Hiervoor moet bewijs worden geleverd. Dit sluit aan bij fiscale eisen m.b.t. het mogen aftrekken van kosten van de werkruimte. Dit moet u apart bewijzen (bijvoorbeeld huurovereenkomst, foto van de eigen opgang/ toegang, kopie aangifte belasting).

Aanvankelijk werd door de minister gecommuniceerd dat ook de aanwezigheid van afzonderlijke fysieke productiemiddelen (zoals loepbrillen/instrumentarium/etc.) van substantiële omvang ook voldoende reden zou zijn om te kwalificeren voor de TOGS, ook als er geen sprake zou zijn van een fysiek gescheiden vestiging. Deze optie is helaas inmiddels geen onderdeel meer van de voorwaarden, ondanks dat dit aanvankelijk wel werd gecommuniceerd door de minister.

U kunt alleen online aanvragen. Daarvoor heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 of hoger of een DigiD nodig.

Waarom helpt het?

Door de vergoeding zullen uw kosten per saldo lager zijn. Doordat de totale operationele kosten hierdoor lager zijn, betaalt u per saldo minder en dat is gunstig voor uw liquiditeit.

Voorbeeld

Stel dat uw maandelijkse vaste lasten € 5.000,- zijn, dan ontvangt u eenmalig (dus niet per maand) in principe € 4.000,-. 

Voor wie?

Ondernemers die op een lijst staan aan de hand van een codering: de Standaard Bedrijfsindeling Code (SBI). De SBI code voor tandartsen is: 86.23.1. Voor tandheelkundig specialisten is dat 86.23.2.

Hoe aanvragen?

Aanvragen is niet meer mogelijk.

Meer informatie

coronavirus