facebook

Overzicht belangrijke data steunmaatregelen

Hier kun je belangrijke deadlines zien voor het aanvragen en vaststellen van de voornaamste steunmaatregelen voor de mondzorg in de coronapandemie.

Laatste update: 1 november 2021

Regeling

Voorschot aanvragen

Verzoek tot vaststelling

NOW 1.0

Aanvragen is niet meer mogelijk

Vaststelling aanvragen is niet meer mogelijk; het UWV benadert diegenen die geen vaststelling hebben aangevraagd per brief.

 

NOW 2.0 Aanvragen is niet meer mogelijk Ja, bij UWV: t/m 31 maart 2022
NOW 3.0 (okt – dec 2020) 

Aanvragen is niet meer mogelijk

Ja, bij UWV: t/m 22 februari 2023
NOW 3.0 (jan-maart 2021) Aanvragen is niet meer mogelijk Ja, bij UWV: vanaf 31 januari 2022
NOW 3.0 (apr – juni 2021) Aanvragen is niet meer mogelijk Ja, bij UWV: vanaf 31 januari 2022
NOW 4 (juli - sept 2021) Aanvragen is niet meer mogelijk

Ja, bij UWV

Continuïteitsbijdrage Aanvragen is niet meer mogelijk Nee; vaststelling door Vektis medio 2021
TVL 1.0 Aanvragen is niet meer mogelijk Ja, bij RVO
TVL 2.0 Q4 (1 okt – 31 dec 2020) Aanvragen is niet meer mogelijk Ja, bij RVO
TVL 2.0 Q1 (1 jan – 31 maart 2021) Aanvragen is niet meer mogelijk Ja, bij RVO
TVL 2.0 Q2 (1 apr – 30 jun 2021) Aanvragen is niet meer mogelijk Ja, bij RVO
TVL 2.0 Q3 (1 juli – 30 sept 2021) Aanvragen is niet meer mogelijk Ja, bij RVO
TOGS Aanvragen is niet meer mogelijk Nee; RVO kan achteraf controleren of aan voorwaarden is voldaan
Tozo 1 Aanvragen is niet meer mogelijk Nee; verantwoording inkomen aan gemeente
Tozo 2 Aanvragen is niet meer mogelijk Nee; verantwoording inkomen aan gemeente
Tozo 3 Aanvragen is niet meer mogelijk Nee; verantwoording inkomen aan gemeente
Tozo 4 Aanvragen is niet meer mogelijk Nee; verantwoording inkomen aan gemeente
Tozo 5 Aanvragen is niet meer mogelijk Nee; verantwoording inkomen aan gemeente


Vaststelling NOW en TVL

Bij de rijksregelingen NOW en TVL worden twee fases onderscheiden: de aanvraag- en vaststellingsfase. In de aanvraagfase wordt een voorschot aangevraagd gebaseerd op het verwacht omzetverlies in een bepaalde periode. Je ontvangt dan relatief snel een voorschot op de subsidie. Achteraf dien je door middel van een verzoek tot vaststelling van de subsidie opgave te doen van het daadwerkelijk geleden omzetverlies. Op basis van deze informatie berekent het UWV of de RVO de definitieve subsidie. Het is belangrijk dat je een verzoek tot vaststelling indient om te voorkomen datje het voorschot in zijn geheel moet terugbetalen. 

Definitief aanvragen NOW 1.0 - de scenario's

Definitief aanvragen NOW 1.0 - het vervolg

Vaststelling continuïteitsbijdrage

De definitieve continuïteitsbijdrage wordt medio 2021 door Vektis vastgesteld. Je hoeft voor de continuïteitsbijdrage geen verzoek tot vaststelling in te dienen.

Korting op inhaalzorg bij continuïteitsbijdrage van de baan

Vaststelling TOGS

Voor definitieve vaststelling van de TOGS hoef je geen verzoek tot vaststelling in te dienen. De RVO kan achteraf wel controleren of je aan de voorwaarden voldoet.

Vaststelling Tozo

Voor definitieve vaststelling van de Tozo hoef je geen verzoek tot vaststelling in te dienen. De uitvoerende gemeente zal je vragen je inkomen in desbetreffende periode te verantwoorden. Op basis van deze informatie berekent de uitvoerende gemeente de definitieve Tozo.

coronavirus