facebook

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 2.0

De NOW 1.0 is verlengd in de NOW 2.0 met een periode van 4 maanden, waarbij ondernemingen een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni tot en met september 2020 kunnen aanvragen.

Laatste update: 11 juni 2021 

Wat is het?

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt vastgesteld over een viermaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode van de NOW-regeling.

Er is wel een aantal verschillen met 'NOW 1.0'

Voorbeeld

Als uw loonkosten € 5.000 per maand zijn, dan ontvangt u bij 100% omzetdaling € 4.500.

Voor wie?

Iedere werkgever die in de maanden juni tot en met september 2020 een omzetverlies van minstens 20% verwacht kan een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Dat is ongeacht of een onderneming al wel of niet heeft deelgenomen aan de eerste NOW. Wie voor het eerst een aanvraag doet, kan de periode voor omzetdaling laten beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Wie voor de tweede keer een beroep doet op de regeling moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

Hoe aanvragen?

Aanvragen van NOW 2.0-subsidie is niet meer mogelijk.

Aanvragen definitieve berekening NOW 2.0

Watch De financiële rijksregelingen NOW 2 en TVL: wat betekenen ze precies? Richard Take legt uit | KNMT on YouTube.
coronavirus