facebook

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Tegemoetkoming in loonkosten bij omzetverlies door de coronacrisis

Laatste update: 6 oktober 2021 

Lees ook (meest recente bericht staat bovenaan):

Wat is de NOW 1.0?

Betaling door het UWV aan de onderneming van maximaal 90% van de loonkosten over de periode maart t/m mei als die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwacht. 

Hiervan wordt 80% ontvangen als voorschot o.b.v. van een verwachting en achteraf wordt het restant verrekend o.b.v. het daadwerkelijke omzetverlies en de daadwerkelijke loonkosten. 

Let op: als er achteraf minder omzetdaling is dan vooraf verwacht of als de loonkosten lager waren dan verwacht, dan moet u in de verrekening wellicht een deel terugbetalen. Uitgangspunt is het SV-loon, dus inclusief sociale lasten en vakantiegeldreservering. Specifiek voor mondzorgverleners geldt dat de continuïteitsbijdrage die ontvangen wordt van de zorgverzekeraar van de omzetdaling wordt afgetrokken, om dubbele compensatie te voorkomen. 

De definitieve aanvraag tot vaststelling van de eerste periode (maart t/m mei) kan sinds 7 oktober 2020 worden gedaan. 

De DGA die verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen (dit is vrijwel nooit het geval!) valt ook binnen de relevante loonsom bij de bepaling van de NOW.

De regeling omvat een periode van 3 maanden. 

De omzetdaling wordt bepaald door de verwachte omzet over 3 maanden (maart t/m mei 2020 bijvoorbeeld) te vergelijken met ¼ van de omzet over 2019. 

Belangrijke wijzigingen voor starters en ‘overnemers’ per 20 mei

Voor  de berekening van de referte-loonsom kan nu ook gebruik gemaakt worden van het tijdvak maart-mei (gemaximeerd op 3 x maart). Dit was aanvankelijk alleen gebaseerd op januari. Iets dat heel nadelig kon uitpakken voor starters, groeiers en seizoensbedrijven. Als de loonsom maart-mei (gemaximeerd op 3x maart) hoger is dan 3 x januari, dan wordt dit automatisch aangepast.

Daarnaast geldt dat bij overgang van de onderneming dat bij het bepalen van de referentie-omzet gekeken kan worden naar een periode die start na de overnamedatum. Vervolgens wordt dan herrekend naar een maandomzet.

Waarom helpt het?

Door de vergoeding zullen uw kosten per saldo (loonkosten – NOW-vergoeding) lager zijn. Doordat de totale operationele kosten hierdoor lager zijn, betaalt u per saldo minder en dat is gunstig voor uw liquiditeit.

Voorbeeld

Als uw loonkosten € 5.000 per maand zijn, dan ontvangt u bij 100% omzetdaling € 4.500.

Voor wie?

Deze regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% hadden gedurende 3 maanden. Het is niet van toepassing op de loonkosten van ondernemers zelf: ondernemers, zzp’ers en de DGA (tenzij de DGA verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, wat vrijwel nooit het geval is).  

Hoe aanvragen?

Je kunt geen NOW 1.0 meer aanvragen.

Aanvragen definitieve vaststelling NOW 1.0

Meer informatie

coronavirus