facebook

Toelichting aanvraagformulier continuïteitsbijdrage

Sinds 18 mei kan de sector mondzorg de aanvraag indienen voor de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars. Dat verloopt via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van Vecozo. Hieronder vindt u een toelichting op het aanvraagformulier.

Laatste update: 3 juni 2020

Let op: het aanvragen van de continuïteitsbijdrage (CB) houdt ook in dat u formeel de voorwaarden opgenomen in de betaalovereenkomst, het addendum en de bijlagen aanvaardt.

Aanvragen continuïteitsbijdrage: zo werkt dat (pdf)

Toelichting aanvraagformulier

Op de eerste pagina van de vragenlijst staan ‘Instantiegegevens’ opgenomen. Daar staat de informatie over de zorgaanbieder die de CB aanvraagt. Altijd goed om dat even te controleren. 

 • Vraag 01.01.03 gaat over bestaande zorg(inhoudelijke) overeenkomsten. Dus niet over een eventuele bestaande betaalovereenkomst of machtiging. 
 • Vragen 01.02.01 en 01.02.02 gaan over deelname aan de vooruitbetalingsregeling. Wanneer u daaraan heeft deelgenomen, moet u de formele betaalovereenkomst en het addendum middels het aanvraagformulier nog aanvaarden. 
 • Vragen 01.04.01 en 01.04.05: is de persoon die aanvraagt de eigenaar of de vertegenwoordigingsbevoegde maat of directeur, dan vervalt vraag 01.04.05. Vraagt een daartoe gemachtigde aan, dan worden vragen gesteld over de persoon die de machtiging verstrekt, ook in vraag 01.04.10.
 • Vraag 01.04.12: het is noodzakelijk dat het inschrijvingsnummer van de praktijk in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel klopt met het nummer dat bekend is bij Vektis; dit houdt verband met Europese regelgeving.
 • Vragen 01.05.01 tot .01.05.21: de grondslag voor de CB is de omzet verzekerde zorg van een zorgaanbieder, te identificeren op basis van de AGB-code. Overdracht, samenwerking, fusie: het wijzigt de AGB-code en verbreekt de verbinding met de historische grondslag verbonden aan de oude AGB-code. Deze vragen geven ruimte om met wijzigingen rekening te houden en mogelijk om individuele afspraken te maken in het geval van een recent gestarte nieuwe zorgaanbieder.
 • Vraag 01.06.01 is een formele instemming met een contractuele voorwaarde in de betaalovereenkomst en/of het addendum.
 • Vraag 01.06.03 is een formele instemming met contractuele voorwaarden in de betaalovereenkomst en/of het addendum en kan ook gaan over zaken die niet op  u van toepassing zijn. Dat komt omdat de overeenkomst en het addendum ook voor andere sectoren in de zorg worden gebruikt. Zonder formele instemming met de genoemde voorwaarden wordt de CB niet toegekend.
 • Vragen 01.06.04 tot en met 01.06.06 gaan over een formele verklaring van de vertegenwoordigingsbevoegde persoon dat er geen sprake is van bekendheid met mogelijk onrechtmatig handelen.
 • Vraag 01.06.07: Europese regelgeving verplicht verzekeraars om de uiteindelijke belanghebbende partij/persoon van een zorgaanbieder vast te stellen: de Ultimate Benificial Owner UBO. Het Nederlandse UBO-register is nog niet opengesteld omdat de daarvoor noodzakelijke wetsaanpassing nog niet is afgerond. Heeft u de vragen van Vektis over de UBO beantwoord óf bent u persoonlijk eigenaar van de praktijk, dan kunt u deze vraag met ja beantwoorden. Een aantal leden heeft bij KNMT Ledenservice aangegeven dat hun aanvraag voor een continuïteitsbijdrage is afgewezen omdat de zogenaamde UBO van de praktijk niet bekend is bij de zorgverzekeraar. Ervaart u dat probleem ook? Geef dan uw UBO-gegevens door via Vektis.
 • Vragen vanaf 01.07.01 gaan over de wijze van betalen van de continuïteitsbijdrage en zijn soms wat verwarrend. In vraag 01.07.01 wordt gevraagd of u al gebruik maakt van de diensten van een factoringsmaatschappij. Is dat zo, dan kiest u hier JA. Vervolgens kunt u dan bij vraag 01.07.02 een keuze maken uit de gebruikelijke aanbieders. Staat uw dienstverlener in de opsomming, dan is daarmee de vraag over de wijze van betalen beantwoord en kunt u door naar de volgende vraag. 
 • Factureert u zelf aan uw patiënten of staat uw dienstverlener niet genoemd in de opsomming bij vraag 01.07.02 wordt de beantwoording van de vraag wat complexer. Wel factoring maar geen benoemde dienstverlener? Dan kiest u bij vraag 01.07.02 door de optie anders, nl…. en vult u vervolgens bij de vragen 01.07.03 en 01.07.04 de gevraagde informatie in. 
 • Factureert u doorgaans zelf aan uw patiënten, dan zijn de vragen 01.07.05 tot en met 01.07.07 te beantwoorden. 
 • Wanneer u vragen beantwoordt die eigenlijk niet van toepassing zijn kan dat leiden tot het vastlopen van de uitvraag en moet u helemaal opnieuw beginnen.  
 • Vragen 01.08.01 tot en met 01.08.04 verzoeken u om te verklaren dat u kennis heeft genomen van de betaalovereenkomst, het addendum en de bijlagen en de inhoud daarvan te aanvaarden. De voorwaarden zijn niet langer onderhandelbaar.
 • Vraag 02.01.01 is de definitieve aanvraag en gelijk te stellen aan een digitale handtekening. 

Na het inzenden van het aanvraagformulier

Het aanvraagformulier zal vervolgens door de zorgverzekeraars worden beoordeeld. Zij zullen u over de toekenning van de CB informeren. Het is mogelijk dat u van één of enkele zorgverzekeraars al snel een bericht krijgt, dat lijkt op een afwijzing. De ervaring met de vooruitbetalingsregeling leert dat het soms gaat om het niet behalen van de vergoedingsdrempel van € 50,- per maand omdat u weinig tot geen verzekerde patiënten heeft bij die verzekeraar. Het is aan te bevelen om de reactie van de verzekeraars goed te lezen.

coronavirus