De waarde van kwaliteit in de mondzorg

08 juni 2018
Zoetermeer

Discussies over kwaliteit zijn van alle tijden.

De Nederlandse overheid richt zich op het beheersen van de kosten van zorg. Effectieve middelen daartoe zijn het generiek verklaren van producten en behandelingen. Zijn de stakeholders en beroepsgroep zich voldoende bewust wat de consequenties op lange termijn van hun keuzes zijn? Waarop zijn deze gebaseerd?

Indent constateert een neerwaartse spiraal van kwaliteit/verschraling van de Nederlandse mondzorg. Zij is van mening dat goedkoop uiteindelijk duurkoop is. Voor zowel de patiënt als de overheid. Uitgangspunt voor deze dag is bewustzijn creëren over de gevolgen van de keuzes op de kwaliteit van de mondzorg.

Een van de sprekers op dit evenement van Indent, de vereniging van dentale bedrijven, is KNMT-voorzitter Wolter Brands. In zijn bijdrage gaat hij in op de vraag wat verstaan moet worden onder kwaliteit en bovenal wie bepaalt wat kwaliteit is. In de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in zorg (WKKGZ) lijkt de overheid voor een duidelijke omschrijving te kiezen. Het is de vraag of deze wet niet op 2 gedachten hinkt, waardoor de omschrijving van kwaliteit gaat schuren met het uitgangspunt van deze wet, de regie van de patiënt. Daarmee wordt de vraag relevant: wie bepaalt de kwaliteit: de tandarts, de wetenschap, derden of de patiënt?

Meer informatie over het Indent-congres De waarde van kwaliteit in de mondzorg

Andere evenementen

17 oktober 2019
Amsterdam
18 oktober 2019
Utrecht
21 oktober 2019
Eindhoven
22 oktober 2019
's Hertogenbosch
25 oktober 2019
Utrecht
29 oktober 2019
Ridderkerk