Dag van de buitenslands gediplomeerde tandarts

11 mei 2019
Nieuwegein

Wat kunt u leren van de klachten die ingediend zijn over uw collega's? Bent u bekend met de voorwaarden voor herregistratie in het BIG-register? En hoe het zit met de vernieuwde richtlijn Patiëntendossier? Wilt u weten hoe u klachten op een persoonlijke manier afhandelt of hoe de leergang 'Thuis in de Nederlandse Mondzorg' u helpt in uw werk? 

Tijdens de Dag van de Buitenslands gediplomeerde Tandarts op zaterdag 11 mei in het NBC in Nieuwegein, praten wij u tijdens plenaire lezingen en keuzelezingen helemaal bij over deze en nog vele andere onderwerpen.

Meld u aan

Programma

 

09:30 uur - Ontvangst

U bent vanaf 09:30 uur van harte welkom bij het NBC in Nieuwegein.

10:00 uur  - Opening - Henk Donker

Henk Donker opent de Dag van de Buitenslands Gediplomeerde Tandarts.

 

10:05 uur - Verplichte bij- en nascholing: hoe zit dat? - Maaike de With  

Nascholing gaat een voorwaarde worden om u als tandarts te kunnen herregistreren in het BIG-register; waar moet u rekening mee houden? Beleidsadviseur Maaike de With geeft antwoord.

10:20 uur - Geen klacht, maar een patiënt die lacht - Stan Banus

Zorgaanbieders dienen te voldoen aan de WKKGZ. Daarin is onder andere een betere en snellere aanpak van klachten geregeld. Hoe doe je dat als tandarts? Hoe zorg je voor een persoonlijkere manier van afhandeling? Een waarmee patiënten zich gehoord voelen? Is er ook ruimte voor jou om gehoord te worden? Wat doe je wel en wat doe je niet? En zijn klachten eigenlijk wel te voorkomen? Aan het einde van de sessie zijn voorgaande vragen beantwoord en heeft u (beter) zicht op de do’s en dont’s bij verhelpen en voorkomen van klachten in de tandartspraktijk.  

10:50 uur - Pauze

Kom op adem en praat even bij met uw collega's

11:20 uur - Keuzelezing: Gezondheidsrecht voor tandartsen: wat u moet weten - Joan van der Ven

"Gezondheidsrecht? Het duizelt de zorgverlener!" zo viel er onlangs te lezen in het blad MedischOndernemen. Belangrijke wetten waarmee tandartsen in hun rol van zorgverlener te maken krijgen zijn de Wet BIG, de WGBO en de WKKGZ. Joan van der Ven bespreekt actuele thema's en neemt u mee in het doolhof van gezondheidsrechtelijke regels. Zij doet dit, onder andere, aan de hand van een aantal tuchtrechtelijke uitspraken en (toekomstige) wetswijzigingen.

11:20 uur - Keuzelezing 1: Veiligheid en continuÏteit in de (tandarts)praktijk - Rob Meijerink

Weet u wat u moet doen als een patiënt onwel wordt in de praktijk? Of als er zich een dreigende situatie voordoet?  

Vanuit wet- en regelgeving dient een aantal zaken te zijn geregeld ten aanzien van veilig & gezond werken. Daarnaast is de praktijk wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid & gezondheid van iedereen die een stap over de drempel zet. Denk aan maatregelen op het gebied van Arbo en bedrijfshulpverlening (BHV). Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening verzorgt voor de KNMT BHV-trainingen en oefeningen en legt u uit hoe u het verschil kunt maken in noodsituaties.  

11:20 uur - Keuzelezing 1: Update ZZP-wetgeving: heeft zzp'en nog toekomst? - Harry Korver

Tandartsen oefenen hun beroep op verschillende manieren uit. In zijn presentatie geeft senior praktijkadviseur Harry Korver informatie over de verschillende vormen van beroepsuitoefening. Hij kijkt alvast vooruit naar de mogelijke wijzigingen in de regels voor ZZP-ers en bespreekt de toekomstige mogelijkheden om te werken in de praktijk van een collega.  

12:10 uur - Lunch

Even tijd om de innerlijk mens te verzorgen! Heeft u dieetwensen? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

13:00 uur - Keuzelezing 2: Bent u thuis in de Nederlandse mondzorg? - Maaike de With

Voelt u zicht thuis in de Nederlandse mondzorg? Weet u alles over de communicatie met de patiënt en het samenwerken van het team? En hoe het zit met kwaliteit en wet- en regelgeving? Kom dan naar de interactieve bijeenkomst van Maaike de With en doe de test!

Uit de praktijk blijkt dat tandartsen met een buitenlands diploma het lastig vinden om te integreren in de Nederlandse mondzorgpraktijk. De KNMT heeft speciaal voor deze tandartsen het programma Thuis in de Nederlandse mondzorg ontwikkelt. Dit programma maakt het starten in de praktijk makkelijker en efficiënter.

13:00 uur - Keuzelezing 2: Factureren en declareren van behandelingen - Jos Bakker

De tandarts behandelt dagelijks patiënten en declareert vervolgens de verrichte prestaties. Deze facturen worden betaald door de zorgverzekeraar of de patiënt. Dat lijkt simpel, maar welke wetten en regels zijn van toepassing?

De workshop gaat in op de volgende onderwerpen:

-De voorschriften voor het declareren.

-De wet- en regelgeving die van belang is;

-De totale mondzorgkosten per jaar;

-De financieringsbronnen;

-De toezichthouder;

-De declaratiemogelijkheden;

13:50 uur - Pauze

Kom op adem en praat even bij met uw collega's.

14:00 uur - Herziene richtlijn patiëntendossier: wat is er nieuw? - Theo Goedendorp

Het patiëntendossier is het hart van uw praktijkvoering en is daarom noodzakelijk voor u en uw patiënten voor het verlenen van optimale zorg. Maar een goed bijgehouden dossier is ook onontbeerlijk om uw eigen handelen te kunnen verantwoorden. Hoe kijken bijvoorbeeld de inspectie daar naar? En wat bent u verplicht om vast te leggen en wat hoeft niet maar kan u wel ondersteunen? Theo Goedendorp, lid van de werkgroep KNMT-richtlijnen en tandarts-praktijkhouder in Maarssen praat u aan de hand van de in 2019 herziene KNMT praktijkrichtlijn Patiëntendossier helemaal bij.

14:30 uur - Zo lobbyt de KNMT voor uw belangen - Hanne Dijkstra

Hoe behartigt de KNMT de belangen van tandartsen en tandartsspecialisten bij politici en beleidsmedewerkers? Public affairs-adviseur Hanne Dijkstra geeft u een inkijkje in de lobby van de KNMT. Zij laat zien hoe zij zich, samen met haar collega's, continu voor- en achter de schermen inzet voor de belangen van tandartsen en de kwaliteit van de mondzorg. Aan de hand van enkele succesvolle, en minder succesvolle, lobby-voorbeelden demonstreert ze hoe uitdagend en leuk lobbyen in een complex krachtenveld is.

14:50 uur - Afsluiting en borrel

KNMT voorzitter Wolter Brands blikt met u terug op de Dag van de Buitenslands Gediplomeerde Tandarts.

Deze bijeenkomst eindigt om 16:00 uur.

Kosten

Kosteloos voor KNMT-leden, € 295,- voor niet-leden

Locatie

NBC
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

Bezoekersinformatie en route

Meld u aan

 

Andere evenementen

21 januari 2022
Online
25 januari 2022
Webinar
26 januari 2022 tot 02 februari 2022
Online
01 februari 2022
Webinar
01 februari 2022
Webinar
07 februari 2022
Online